Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Kasala

předseda oblastního sdružení

Jana Bačíková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Evelína Jochová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jaroslav Maňák

místopředseda oblastního sdružení

Milan Březina

člen oblastní rady

Josef Dvořáček

člen oblastní rady

Kamil Filípek

člen oblastní rady

Anna Hricková

členka oblastní rady

Eva Kostihová

členka oblastní rady

Petr Orlický

člen oblastní rady

Matěj Severa

člen oblastní rady

Lubor Šimeček

člen oblastní rady

Zdeněk Zálešák

člen oblastní rady