Vláda dnes projedná digitální technickou mapu. Ta výrazně usnadní stavební řízení
22. července 2019

Martin Kupka: Vláda dnes projedná digitální technickou mapu. Ta výrazně usnadní stavební řízení

(www.ods.cz ) Skupina poslanců napříč Sněmovnou předložila novelu zákona, která zavádí digitální technickou mapu. Takový nástroj je podle iniciátora přípravy zákona Martina Kupky podstatnou podmínkou pro zjednodušení a urychlení a snížení administrativní náročnosti činností stavebního řízení. Nástroj by měl fungovat od roku 2023.

„Digitální technická mapa mimo jiné usnadní každému občanovi přístup k důležitým informacím o tom, k jakým sítím se bude moci na svém pozemku připojit. Urychlí se proces stavebního řízení a usnadní údržba a rozvoj technických sítí,“ říká předkladatel návrhu, poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka.

Digitální technická mapa sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Mapa shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem.

Martin Kupka

Martin Kupka

místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi