26. října 2018

Vystoupení na schůzi Poslanecké sněmovny ke 100. výročí založení samostatného československého státu

(www.ods.cz) Vystoupení předsedy ODS Petra Fialy na schůzi Poslanecké sněmovny k výročí 100 let republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

v první řadě chci poděkovat Sněmovně, že jste přijali náš návrh, aby si i naše ústavní instituce připomněla a symbolickým způsobem uctila 100. výročí vzniku 1. Československé republiky, výročí založení naší moderní státnosti. Myslím si, že toto výročí si zaslouží, abychom při této příležitosti sami před sebou, vůči sobě a také před občany České republiky dali najevo, jak to je.

My jsme tady proto, abychom velmi tvrdě bojovali za zásady, programy, přesvědčení, pro které nás sem vyslali lidé. Ale jsou příležitosti – není jich mnoho, ale toto je jedna z nich – kdy je třeba se zastavit a přihlásit se k tomu, co nás musí spojit. A dát najevo občanům republiky i sami sobě zde v Poslanecké sněmovně, že navzdory našim rozdílným názorům, navzdory někdy i zásadně odlišným představám o tom, co naší republice prospívá a co jí škodí, co ji zvelebuje a co ji ohrožuje...

...navzdory těmto rozdílům existuje alespoň ne mnoho, ale zato důležitých principů a zásad, ve které věří přesvědčivá většina z nás.

Myslím, že umíme dát společně najevo, že si uvědomujeme, že i díky první Československé republice jsme dnes moderní, sebevědomí a úspěšnou zemí. Že to uchováváme v paměti a nezapomínáme.

Myslím, že bychom se mohli shodnout na tom, že to byla svoboda, demokracie a humanismus, které byly základním étosem při vzniku republiky před 100 lety – a že na nich stály i úspěchy tehdejších lidí, skvělých osobností, ale i běžných, obyčejných lidí a společně celé republiky.

Myslím, že ti z nás – a věřím, že je nás v tomto sále drtivá většina -, kteří si těchto principů váží, si uvědomují, že jsme se k nim dokázali vrátit i díky zakladatelům státnosti a jejich dílu, které vytvořili.

Ale řekl bych, že se můžeme shodnout ještě i na další věci, kterou obsahuje návrh stručné deklarace, který jsme připravili.

A sice, že nechceme jen oslavovat, ale také navazovat. Že nechceme jenom připíjet pod obrázkem prezidenta Masaryka a fotografiemi zakladatelů, ale že si vážíme výzvy, kterou nám odkazují napříč stoletím.

Mluvím o tom, že první Československá republika byla na svou dobu moderním, demokratickým a hospodářsky vyspělým státem. Řadila se k nejvíce prosperujícím zemím v Evropě i ve světě, patřila do skupiny deseti nejrozvinutějších. Výrobky československého průmyslu znal celý svět. Naše osobnosti měly úctu doma i v zahraničí. Náš společenský systém a demokracie byly ve své době značkou vysoké kvality a československá diplomacie měla ve světě váhu.

Před 100 lety 28. října existence republiky začala prohlášením:

„Samostatný stát československý vstoupil v život.“

Ať dnes vstoupí v život naše ambice vrátit republice takové vysoké ambice, jaké byly před sto lety její výsledky. A myslím si, že toto může být výzva pro nás všechny, při tomto velkém a slavném výročí. A že k ní má smysl se přihlásit.

Vážená sněmovno, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto smyslu a v tomto duchu, to znamená s vědomím nejzákladnější společného jmenovatele, jsme připravili text stručné Deklarace Poslanecké sněmovny.

Text deklarace:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky
 

  • Hlásí se k odkazu 28. října 1918 a oceňuje úspěšné úsilí představitelů naší země vedoucí k založení samostatné Československé republiky.
  • Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky.
  • Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa.
Petr Fiala

předseda ODS