9. března 2018

Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k personálním změnám, které provádí vláda bez důvěry

(www.psp.cz) Projev předsedy ODS Petra Fialy na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k personálním změnám, které provádí vláda bez důvěry.

 
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové,
 
pan premiér v demisi, který tady vystoupil jako první, tak položil některé otázky jako, proč se tady o tom dnes máme bavit, proč byla svolána tato mimořádná schůze. Já mu na ty otázky rád odpovím. Je trošku neobvyklé, že vystoupil on první a nikoliv já jako zástupce navrhovatelů, ale samozřejmě respektuji to, že ještě nebyl ten bod řádně schválen a jenom doufám, že k takovému schválení nakonec dáte souhlas. A jak říkám, rád teď vysvětlím, proč jsme iniciovali svolání této schůze. Nikoliv jenom ODS, ale šest politických stran zastoupených v této Sněmovně. Na co se chceme ptát a k čemu chceme také vládu v demisi vyzvat.
 
Pan premiér tady zmínil můj dopis, který jsem mu poslal, ve kterém, tady bych jeho interpretaci trošku poopravil, jsem ho přímo nepochválil za jeho zahraniční politiku, ale pouze jsem ocenil jeho aktivity a snahu a já pořád doufám, že to k něčemu povede a že budu moci ocenit jednou i výsledky. A udělal jsem to zcela vědomě a záměrně a jsem připraven tady i spolupracovat spolu s ostatními politickými stranami na tom, aby Česká republika byla v zahraničí dostatečně reprezentována, abychom tam mohli prosazovat naše zájmy. Ale, dámy a pánové, a to chci tady několikrát podtrhnout, to je přece obrovský rozdíl. My musíme v každé chvíli prosazovat zájmy České republiky a jejích občanů v zahraničí, musíme to dělat efektivně a můžeme to dělat jenom tehdy, pokud jsme na tom jistým způsobem ve vnitropolitické debatě sjednoceni. Pokud nejsme, tak nic neprosadíme. A bohužel, bohužel neschopnost rozlišovat mezi zahraniční a vnitřní politikou je dlouhodobým problémem české zahraniční politiky.
 
A proto také nejsme úspěšní. A já nemíním v této tendenci pokračovat, mně jde o zájmy naší země a jejich prosazení v zahraničí a nebudu přihlížet tomu, že tady máme x měsíců vládu, která nemá důvěru a nejsme schopni v zahraničí v klíčových otázkách, když se mluví o reformách Evropské unie, kdy se mluví o podstatných změnách v Evropské unii, tak nejsme schopni jako Česká republika vystupovat. No to bych byl opravdu blázen a moje strana by byla neodpovědná, kdybychom za takové situace nebyli připraveni spolupracovat a to my jsme. Ale znovu opakuji, zahraniční politika je něco úplně jiného než vnitropolitické otázky a nesmí se to smíchávat dohromady. Tady jde o stát a jeho zájem a je povinností každého odpovědného politika, aby se na něčem podílel.
 
Z tohoto hlediska já skutečně vítám, že moji iniciativu - a přiznávám, mnohem rychleji než v minulosti pan premiér Sobotka - pan premiér v demisi Babiš akceptoval a že se sejdeme, představitelé hlavních politických stran, parlamentních politických stran, a budeme se snažit domluvit na nějaké české národní pozici. Ale to prosím vůbec nesouvisí s tím, o čem jednáme dnes, to nesouvisí s tím, co má dělat vláda v demisi a to nesouvisí s vnitřní politikou.
 
Pan premiér v demisi tady řekl, že ústava neříká nic o tom, že by vláda v demisi byla nějak omezena. Samozřejmě, že to ústava neříká, prostě proto, že ústava vůbec nepředpokládá, že by někoho napadlo, že vláda v demisi je plnohodnotná vláda. Vláda v demisi, ta má být co nejkratší dobu, je to výjimečný okamžik a všechno má směřovat k tomu, abychom měli vládu s podporou. Já si, dámy a pánové, samozřejmě dobře uvědomuji, že všechno nemůže mít zcela přesná nebo dokonce psaná pravidla. Jako konzervativní politik si to uvědomuji opravdu velmi dobře. A toto je jedno z těch témat, co by tedy měla dělat a co by neměla dělat vláda v demisi v personální oblasti. Ono je do určité míry smutné, že o tom tady musíme mluvit, že musíme připravovat nějaké usnesení, které připravujeme, ne dnes máme připraveno, ale i do budoucna bychom dali vládě v demisi nějaké mantinely, protože tato otázka je častokrát mnohem víc otázkou dobrých mravů, respektování určitých pravidel než vytváření psaných pravidel. Já tady nebudu dštít oheň a síru na současnou vládu. Já se pokusím naprosto věcně vysvětlit, proč podle našeho přesvědčení tato vláda v demisi nemá dostatečnou legitimitu na personální změny, na personální změny, které očividně dělá a které se očividně chystá dělat. Proč by je dělat neměla, proč je to přinejmenším proti naší tradici a proti dobrým mravům a proč v tomto konkrétním případě, v tomto konkrétním případě je to dokonce na hraně legitimity a ducha ústavnosti.
 
Já jsem slyšel protiargumenty pana premiéra Babiše, slyšel jsem je, on je uvedl ještě dříve, než vyslechl to, s čím vlastně my přicházíme. A v těch protiargumentech zazněly příklady vlád nebo byly připomenuty případy vlád z minulosti. Já chci hned na úvod říct, a chci to říct úplně jasně, že tyto příklady jsou zcela irelevantní. Zcela irelevantní a jsou irelevantní z několika podstatných důvodů a všechny jsou zároveň důvodem, proč by dnes měla tato vláda v demisi projevit zdrženlivost, proč by měla zastavit personální výměny až do období, kdy získá mandát, řádný mandát, a získá důvěru podle Ústavy České republiky.
 
První okruh těch důvodů, těch podstatných důvodů tvoří věci, které jsou nové, které jsou unikátní, které jsou originální a které tu nikdy předtím u těch předcházejících vlád v demisi nebyly. Tato vláda v demisi totiž není tak říkajíc běžná vláda v demisi, vláda bez důvěry, v nějakém mezičase, a vy, pane premiére, nejste premiérem, který vedl jednání, aby sestavil koalici, který sestavil vládu na nějakém půdorysu koalice, sestavil ji na základě jednání a v dobré víře a který se ucházel, usiloval a přibližoval se parlamentní většině a jen ji z nějakého důvodu nedosáhl, protože mu např. chyběl jeden nebo dva hlasy. Takováto situace tu není, taková situace tu byla v minulosti, taková situace tu prostě není teď a ty příklady nesedí. Toto je vláda, která vznikla především, především na základě ústavní svévole prezidenta Zemana. Od začátku bylo jasné, že tato vláda - já nemluvím o nějaké příští vládě - tato vláda, která teď dělá personální změny, tato vláda nemá a nebude mít podporu Poslanecké sněmovny. To nebyla věc jednání, to bylo jasné od začátku - způsob, jakým vláda vznikla, jakým byla jmenována, že tento způsob jí nedovolí získat většinu. A tak to taky bylo. Tato vláda neobdržela podporu ani jednoho jediného hlasu mimo hnutí ANO, které ve volbách nezískalo ani třetinu hlasů. To jsou prosím fakta. A sám premiér v demisi, stejně jako pan prezident, veřejně a nahlas a podle mě dost neopatrně, ale to je taky otázka vkusu a politické taktiky, přiznali, jak a proč tato vláda vznikla a proč byla jmenována. Prý aby mohli co nejdříve odstranit vládu v demisi premiéra Sobotky. No prosím, já i toto dokážu pochopit, ale pak to není vláda, která má legitimitu provádět zásadní personální změny, protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit. K ničemu jinému takováto vláda legitimitu nemá. A její předseda, který je pověřen prezidentem, má jednu jedinou hlavní povinnost, a znovu to opakuji, pane premiére, jednu jedinou hlavní povinnost - pokoušet se sestavit většinovou vládu a získat důvěru Poslanecké sněmovny. Vy nemáte dělat nic jiného, vy máte zkoušet sestavit většinovou vládu a získat podporu Poslanecké sněmovny. Tak to je, ale za pět měsíců jste se, aspoň viditelně, k takovému výsledku ani nepřiblížil, pane premiére.
 
Já jsem si včera přečetl výrok vašeho spojence pana prezidenta Zemana, který říkal: v této věci začínám být z pana Babiše nepatrně nervózní. Tak já už jsem hodně nervózní, protože za pět měsíců jsme se nepřiblížili k vládě, která by měla mít nějakou důvěru. To byl první důvod.
 
Druhý důvod z toho celého balíku důvodů, které zde dosud nebyly, je politické zázemí této vlády v demisi, této vlády bez důvěry. A to politické zázemí v tuto chvíli zcela viditelně tvoří podpora KSČM a SPD. Vy to samozřejmě nechcete připustit, vy se tváříte, že to není oficiálně, jakoby nic takového nebylo, ale ono to tu je a my to tady zažíváme dnes a denně. Toto je jednobarevná vláda v demisi, která žije s tichou podporou KSČM a SPD a je to poprvé od roku 1989, kdy se nějaká vláda opírá o podporu komunistů. Já jsem sice přesvědčen, že na to nedostalo ani hnutí ANO mandát od voličů, že na to nedostal s výjimkou komunistů, tam to respektuji, mandát vůbec nikdo, ale to je jiná otázka. Prosím, dělejte to tak a pokud získá vláda řádnou ústavní cestou důvěru od komunistů, případně od SPD, tak se nám to nebude líbit, ale musíme to respektovat, protože pak to bude legitimní a legální. Ale zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá. Já myslím, že tady každý z nás dá svým hlasováním najevo, zda schvaluje, aby tu byla dlouhodobě jednobarevná vláda v demisi, která se opírá o komunisty, a taková věc se týká samozřejmě i SPD.
 
Třetím důvodem, proč jsem za všechny předkladatele velmi kritický k tomu, co dělá vláda, je způsob, jakým jsou uskutečňovány personální výměny. A neslyšel jsem to jen já osobně nebo kolegové, kteří se setkali s ředitelem GIBS, ale slyšela to i veřejnost, slyšeli jsme to všichni např. od ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.
 
A aby mně bylo dobře rozuměno, dámy a pánové, já tady pana ředitele GIBS nehájím, já neposuzuji jeho výkony nebo jeho nevýkony, ale považuji za principiální, aby toto nevkusné vydírání nemohl dělat předseda vlády v demisi. A nejedná se jenom o ředitele GIBS, i když to je samozřejmě jakási špička ledovce. Já jenom připomenu odvolání šéfa Czech Investu, České pošty, Fakultní nemocnice v Ostravě, Nemocnice Na Bulovce, řídicího výboru Českých drah, mnoha úřednických náměstků a v neposlední řadě taky kompletní převolení Vládního výboru pro personální nominace, který dává doporučení na personální změny. Tyto změny došly tak daleko, že se dokonce někteří vyhození náměstci chystají soudit. Takže tento třetí důvod se týká i způsobu, jakým jsou tyto personální změny prováděny, rozsahu, v jakém jsou prováděny, na který tato vláda v demisi nemá legitimitu.
 
Čtvrtým důvodem je skutečnost - a já to nyní beru, prosím, pouze jako holý fakt, který musím respektovat, pokud respektuji právní stát - tedy čtvrtým důvodem je skutečnost, že nikdy v minulosti jsme tu neměli vládu v demisi, v jejímž čele stojí premiér, který je obviněný. To prosím vás neberte jako urážku, to je prostě fakt! A předseda vlády se potom nemůže divit tomu znepokojení a odporu, pokud v takovémto postavení, v takovéto situaci, v demisi a s obviněním usiluje o výměny např. v bezpečnostních složkách, např. u orgánu, který má kontrolovat činnost Policie České republiky.
 
Já vůbec nemohu vyloučit, vůbec nemohu vyloučit, že v budoucnosti dá tato Sněmovna důvěru vládě, v jejímž čele bude premiér, který je obviněný, to nemohu vyloučit. A pak se samozřejmě tento argument o legitimitě a legalitě nějakým způsobem rozhodnutím Poslanecké sněmovny oslabí. Nezmizí, ale určitě se oslabí. Ale zatím se to nestalo! Zatím je tu vláda premiéra v demisi, premiéra, který je zároveň obviněný, a proto považuji za přiměřené, považujeme za důležité, za nutné, aby se za takovéto situace premiér a vláda chovali maximálně zdrženlivě.
 
Toto jsou hlavní důvody, proč jsme jako ODS velmi kritičtí k personálním změnám, které dělá vláda. Proč jsou podle nás za hranicí legitimity. A proč se dnešní situace, a to znovu zdůrazňuji, dnešní situace totálně liší od jakékoliv jiné předchozí situace, kterou jsme s vládami v demisi v České republice od roku 1989 zažili.
 
A teď zcela na závěr: Pokud se jednání hnutí ANO, a já to nevím, pokud se jednání hnutí ANO s ČSSD a s podporou komunistů vyvíjí nadějně, a pokud hnutí ANO takováto jednání vede vážně, pak mohou prostě personální změny ještě pár dní vyčkat! Budete tu mít sice vládu s komunisty, ale my těžko budeme moci zpochybňovat legitimitu personálních rozhodnutí, jakkoliv se nám nelíbí. Ale pokud tomu tak není, tedy v opačném případě, pokud se tu děje jenom jakási kamufláž a k žádné většinové vládě, ve které by byla ČSSD a kterou by podporovala KSČM, se v brzké době neschyluje, pak jsou rozsáhlé personální výměny ze strany jednobarevné menšinové vlády v demisi pochybné, jsou na samé hraně legitimity a my tady velmi důrazně nabádáme vládu ke zdrženlivosti.
 
Dámy a pánové, toto jsou hlavní argumenty, pro které jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Toto jsou hlavní argumenty, o kterých chceme mluvit. My bychom byli velmi rádi, kdyby měli šanci všichni členové Poslanecké sněmovny, kteří chtějí, aby vyjádřili svůj názor. A proto vás i na základě těchto argumentů žádám o to, abyste schválili navržený pořad jednání a umožnili jste řádné projednání tohoto bodu.
 
Děkuji za pozornost.
Petr Fiala

předseda ODS