22. dubna 2017

Petr Fiala: Jednotná zahraniční politika

(www.ods.cz) Vystoupení předsedy ODS Petra Fialy na Programové konferenci "Silný program pro silné Česko" k zahraniční politice.

 

Dámy a pánové,

blížíme se ke konci první části naší konference. A zůstala před námi ještě jedna oblast a zásadní priorita ODS.

Daňové změny, které před chvílí představili kolegové, přinesou vyšší příjmy čtyřem milionům zaměstnanců a jejich rodinám.

Naše antibyrokratická opatření zásadně ulehčí život téměř milionu registrovaných živnostníků, především malým a středním podnikatelům. A přinesou úlevu a více svobody učitelům, lékařům, rodičům a vůbec všem občanům při kontaktu s úřady.

Víme, že kvalitnější vzdělání je podmínkou, aby naše děti i Česká republika jako taková byly konkurenceschopné. V blízké i vzdálené budoucnosti.

Pak je tu ještě jedna oblast, která ovlivňuje život všech deseti milionů občanů naší země – dnes večer, zítra ráno, kdykoliv. Něco, co vyžaduje kompetenci a pevnost, jasnou představu a rozhled. Na čem rostou a s čím padají státníci i celé státy. Mluvím o zahraniční politice.

Využil jsem výsadu předsedy strany vzít si slovo k této oblasti naší politiky, protože chci zdůraznit význam toho, jakou v ODS zahraniční politice České republiky připisujeme. Abych poslal české veřejnosti jasný vzkaz: co bude ODS bránit a čemu naopak my v ODS budeme bránit.

Vzal jsem si u tohoto tématu slovo také proto, abych vyvrátil některé možné pochybnosti. A ujistil českou veřejnost, jaký je náš kompas. Protože pokud někde hledat v dnešní době geopolitických nejistot jistotu, tak právě u ODS.

Považuji za klíčové – nejen pro ODS, ale pro Českou republiku a společnou budoucnost –, aby se správně rozhodli všichni naši spoluobčané, kteří půjdou k volbám. Všichni, pro které je důležitá naše příslušnost k Západu, naše členství v Severoatlantické alianci, silná Česká republika ve fungující Evropské unii.

A pak je tu ještě princip, kolegyně a kolegové, o kterém často mluvím a který považuji za zvlášť důležitý v dnešních časech. A to je princip, že navenek a v zahraniční politice budeme jako země tak silní, jak budeme doma jednotní.

Jsme připraveni k takové jednotě vést i ostatní politické strany. Jsem přesvědčen, že to bude užitečné pro naši zemi i proto, že některé naše politické strany, i ty v současné vládě, nemají v oblasti zahraniční a evropské politiky žádný program a/nebo nemají ani žádný pevný názor.

Myslím, že je důležité připomenout si, co vlastně má být motorem a motivací zahraniční politiky. Myslím si, že odpověď je velmi jednoduchá. Jsou to zájmy občanů České republiky, tedy národní zájmy. Ne naše zájmy, vaše zájmy ani to nejsou zájmy nějakých ambiciózních jednotlivců – ale jsou to životní zájmy občanů České republiky, které musí definovat naši zahraniční politiku.

O jednom podstatném životním zájmu našich občanů – o naší bezpečnosti a o tom, co pro ni chceme udělat – mluvila Jana Černochová. NATO skutečně je pilířem naší geopolitické bezpečnosti, naší příslušnosti k hodnotám Západu – a my půjdeme do voleb s tím, že ODS je dnes nejpevnějším, nejsilnějším a nejspolehlivějším pojítkem těchto zájmů našich občanů.

Ale tuto jistotu – že budeme na straně zájmů občanů České republiky – mají lidé i v dalších aspektech naší národní zahraniční politiky.

My jsme například přesvědčeni, že v zájmu České republiky a občanů České republiky je fungující Evropská unie. Že členství v EU je pro nás v současnosti geopoliticky a ekonomicky jedinou reálnou variantou.

Ale my okolo toho zároveň netančíme oslavné tance, nikoho nezaklínáme, ale zcela srozumitelně a pragmaticky zároveň říkáme, co to znamená.

Že to neznamená snít nereálné sny o nějakém jednom evropském národě nebo nějaké federalistické utopie. Ani vnucovat jednu podobu tomu, co nemůže mít jednu unifikovanou tvář. Ani to ale neznamená Unii jen – jak se dnes říká – trollovat nebo dělat politiku „kam vítr, tam plášť“. Protože toto vše se děje.

Vidíme to napříč Evropou a vidíme to i u nás doma. Upřímně řečeno, vidíme to dnes i na úrovni české vlády. Protože ve vztahu k budoucnosti Evropské unie ČSSD nemá žádný program a hnutí ANO nemá názor nebo má jakýkoliv názor, jeden ráno, druhý v poledne a třetí večer.

Pro nás, pro ODS, skutečná politická odpovědnost znamená projekt Evropské unie zachránit, dobrou reformou vytáhnout Evropskou unii z problémů, do kterých se dostala – my tvrdíme, že se do nich dostala kvůli nenasytnému integrátorství – já mluvím dokonce o ideologii integracionalismu. Pro nás v ODS je skutečnou politickou odpovědností obhájit zájmy občanů České republiky ve fungující EU.

Mimochodem, domnívám se, že fungující Unie je zájmem občanů každé členské země EU. A stejně jako ho požadujeme pro občany České republiky, tak přiznáváme právo občanů každé země mít vlastní představu o rozsahu a hloubce spolupráce a integrace.

Proto je tu naše představa flexibilní integrace. To znamená svoboda pro členské státy, aby si mohly zvolit, v čem a jak moc se chtějí integrovat. Nikdo by nikomu ve větší integraci nebránil, ale ani k ní nikoho nenutil.

Kdo chce více integrace ve všem: má zelenou. Kdo chce v rámci integrace učinit některé kompromisy, protože je to pro něj výhodné: má zelenou. Kdo si přeje méně integrace: má zelenou. Princip flexibilní integrace je principem svobody, principem suverenity, principem dobrovolnosti a principem rozumu.

Podle tohoto principu to znamená právo občanů České republiky dobrovolně se rozhodnout například o zavedení eura. Chceme pro přijetí společné evropské měny vyjednat trvalou výjimku. Česká republika si musí sama rozhodnout, zda vůbec nebo kdy chce euro přijmout. Až tehdy, když to bude výhodné pro české firmy i české občany.

Pokud mám mluvit o tom, co považují občané České republiky za svůj zájem, je to například národní suverenita – tedy výjimky ze společné azylové a migrační politiky. A samozřejmě žádné nadirigované kvóty na uprchlíky. To není žádná solidarita, toto je typický příklad škodlivého, nepromyšleného a nefunkčního direktivismu ze strany Bruselu, respektive některých členských zemí EU. A je to něco, co odrazuje naše občany od myšlenky unijní spolupráce.

Nebudu rozebírat detaily, které máme v programových dokumentech. (Ostatně v druhé části dnešní konference o tom všem bude podrobněji mluvit Jan Zahradil.) V duchu principu „zjednodušme to“ to i já nyní zjednoduším:

Fungující Evropská unie toho má dělat méně — aby to, co dělá a bude dělat, mohla dělat lépe.

Chceme proto prosazovat navrácení části sdílených kompetencí na národní úroveň. A chceme, aby národní parlamenty dostaly skutečnou, a ne jenom formální a papírovou možnost kontrolovat a případně i blokovat návrhy evropských regulací. A některé i zrušit.

Toto není práce pro snílky. Toto je prostě politická nevyhnutelnost dnešní doby, jestli chceme projekt Evropské unie zachránit před krizemi a totální ztrátou důvěry ze strany občanů.

Tak, aby přežilo, co je společným zájmem – jednotný trh a s ním spojené základní svobody. Protože svoboda je naší základní hodnotou. Svoboda je naší hodnotou i v ekonomické oblasti. A svoboda ve fungující a efektivní Evropské unii je zájmem občanů naší republiky.

A toto je ten úkol, ke kterému se ODS 2017 hlásí. Pro který má program, pro který má kompetenci a pro který má správný tým.
 

Dámy a pánové,

byla již řeč o NATO a bezpečnosti, o Evropské unii a o motoru naší zahraniční politiky, kterým by měly být zájmy našich občanů.

Ale dovolte mi, abych zmínil také ekonomické zájmy České republiky. A ne snad jenom proto, že jsou DŮLEŽITÉ a tvoří jednu z priorit naší zahraniční politiky a měla by to být jedna z priorit české diplomacie. Ale chci se v této souvislosti zmínit o něčem, co tvoří důležitý princip našeho zahraničněpolitického myšlení a našeho programu.

ODS se zavazuje posílit naše exportní možnosti na stávajících trzích a hledat nové – nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech. Ale na rozdíl od jiných politiků, včetně pana prezidenta, si nemyslíme, že to musí nutně znamenat ústup z hodnot. Nebo zpochybňování našich geopolitických zájmů.

My říkáme, že musíme hledat exportní a investiční možnosti i tam, kde mají jiné představy o světě a společnosti. Ale tyto nové možnosti se nám nebudou otevírat díky politickému nadbíhání nebo kvůli tomu, že budeme každému říkat, co chce slyšet.

Ono to totiž funguje úplně naopak: hodnotová pevnost, čitelnost, vypočitatelnost, přiměřené sebevědomí a rozumný pragmatismus – a zájmy vlastních občanů na prvním místě – jsou klíčem k respektu, který se počítá, který otevírá možnosti a který dnes reprezentujeme v české politice právě my, Občanská demokratická strana a náš silný program pro silné Česko.

Hájíme a ochráníme zájem občanů České republiky v Evropské unii. A proto hájíme a ochráníme principy, které povedou k fungující Unii.

Hájíme a ochráníme příslušnost České republiky k Západu. A proto hájíme a ochráníme naše členství v NATO.

Máme kompetenci v zahraniční politice a ochráníme sebevědomí české zahraniční politiky.

A pokud nám lidé dají mandát ke vstupu do vlády, budeme k tomu vést nejen své partnery ve vládě, ale i své oponenty v demokratické opozici. Protože zájmy českých občanů v zahraniční politice musejí být naším příkazem a naší metodou musí být národní shoda.

ODS všem připomíná: že navenek budeme jen tak silní, jak budeme doma jednotní. My, ODS, k tomu budeme vést českou demokratickou politiku a my, ODS, si troufáme i tento úkol splnit.


Vážení kolegové, dámy a pánové,

tímto uzavírám první část naší konference věnované programu.

A chci vám říct, že jsem hrdý na to, co jsme dnes představili a co dnes reprezentujeme. Proti vizím a snění jsme představili silný program. Proti prázdnému marketingu nabízíme řešení. A proti stranám a hnutím postaveným pro jeden účel nebo jako cirkus jednoho člověka nabízíme silný tým. Který prosadí, co je třeba prosadit. Který v naší republice opraví, co je třeba opravit. A který vrátí politice – a zvláště pravicové politice – její původní smysl.

Nemůžeme ovlivnit, jak dopadnou ostatní. Ale můžeme ovlivnit to, jak dopadneme my. Myslete na to. Máme zdatné soupeře, které nelze podceňovat. Myslete na to. Ale náš úspěch je i tak v našich rukách. Myslete na to.

A myslete prosím na to, že nejde o náš úspěch. Ale že jde o svobodu a úspěch pro lidi naší země, pro Českou republiku.

Děkuji vám.