12. dubna 2016

Poslanci ODS navrhují zvýšit základní výměru důchodů a rozšířit možnosti jejich navyšování

Zvýšení základní výměry důchodů z dnešních 9 % na 9,5 %, případně na 10 % průměrné mzdy navrhují poslanci ODS a členové výboru pro sociální politiku Vladislav Vilímec a Adolf Beznoska. Ve svém pozměňovacím návrhu k vládnímu návrhu zákona o důchodovém pojištění současně počítají s tím, že při nízké výši důchodů stanovených automatickým propočtem by vláda mohla penze dále navýšit, a to o částku v rozmezí mezi 1,2 a 1,8 procenty jejich výše. Podmínkou by ale byl souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom počítá s možností valorizace u průměrného starobního důchodu až do 1,7 % jeho výše. Poslaneckou sněmovnu chce vláda z rozhodování vyřadit. O návrhu novely zákona o důchodovém pojištění jednali dnes poslanci ve druhém čtení. 
 
„Důchody a způsob jejich výpočtu považujeme za téma, o kterém by vláda měla být schopna vést debatu s opozicí. Rozumné navyšování penzí v době prokazatelného ekonomického růstu podporujeme. Proto jsme loni hlasovali pro jednorázový příspěvek důchodcům a dokonce ho pomohli navýšit oproti původnímu vládnímu plánu. Navrhovali jsme také odbornou debatu o podobě vzorce, kterým by se řídil trvalý růst penzí v budoucnosti. Vládní koalice se o tom bohužel bavit odmítla,“ shrnuje dřívější přístup poslaneckého klubu ODS k vládním návrhům v oblasti důchodů Vladislav Vilímec.
 
Stávající návrhy poslanců ODS podle něj směřují k zajištění důstojnějšího života penzistů a dávají vládě větší možnosti, jak reagovat na situace, kdy budou důchody stanovené na základě vývoje inflace a reálných mezd neúměrně nízké. Jako podmínku si návrh klade zapojení rozpočtového výboru.
 
„Vláda předložila zákon, který je výhodný a pohodlný především pro ni a už méně pro důchodce. Základní výměra důchodů se dříve nenavyšovala a minimální výše starobního důchodu představuje v součtu částku nižší, než je životní minimum jednotlivce. Protože jsme si vědomi dopadu našeho návrhu na státní rozpočet, navrhujeme navýšení ve dvou variantách - o půl nebo jedno procento ze stávajících 9 procent průměrné mzdy. Současně chceme vládě umožnit valorizovat penze v pásmu nad 1,2 do 1,8 procent za podmínky, že s tímto krokem vysloví souhlas rozpočtový výbor Sněmovny. Je to garant a volený orgán, který musí hlídat vládu a výdaje ze státního rozpočtu,“ doplňuje Vilímec, podle kterého je pro ODS nepřípustné, aby si vláda ukusovala další pravomoci v neprospěch Poslanecké sněmovny.
 
Na zvýšení základní výměry důchodů by vydělali především lidé s nižšími důchody. Současná základní výměra důchodu pro rok 2016 činí 2440 Kč. Při zvýšení na 10 % průměrné mzdy by činila 2710 Kč. V případě zvýšení na 9,5 % průměrné mzdy by činila po zaokrouhlení 2570 Kč. 
Ing. Vladislav Vilímec

poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení