Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vladislav Vilímec

předseda oblastního sdružení

Jiří Šlejmar

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Faschingbauer

člen oblastní rady

Vlastimil Hálek

člen oblastní rady

Libor Hammer

člen oblastní rady

Sylva Heidlerová

členka oblastní rady

Josef Holeček

člen oblastní rady

Jan Koutník

člen oblastní rady

Jan Löffelmann

člen oblastní rady

Libuše Matějková

členka oblastní rady

Josef Steinbach

člen oblastní rady

Rudolf Švec

člen oblastní rady