Ing. Josef Holeček

starosta města
člen regionální rady
člen oblastní rady
předseda místního sdružení