Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Čechlovský

předseda oblastního sdružení

Magda Křivanová

1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Stanislav Šťastný

místopředseda oblastního sdružení

Kateřina Jánská

členka oblastní rady

Aleš Jiroutek

člen oblastní rady

Vlastimil Musil

člen oblastní rady

Vlastimil Nešetřil

člen oblastní rady

Jiří Nezval

člen oblastní rady

Luděk Pinta

člen oblastní rady

Ivan Pištora

člen oblastní rady

Tomáš Soukup

člen oblastní rady