Ing.arch. Tomáš Soukup

člen oblastní rady
zastupitel města
předseda místního sdružení