Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Miroslav Ouzký

předseda oblastního sdružení

Bohumil Cikán

1. místopředseda oblastního sdružení

Miroslav Mikulášek

místopředseda oblastního sdružení

René Budjač

člen oblastní rady

František Ficker

člen oblastní rady

Jiří Gaudl

člen oblastní rady

Petr Latinák

člen oblastní rady

Petr Švejda

člen oblastní rady

Michal Voltr

člen oblastní rady

Jaroslav Zahrádka

člen oblastní rady