Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Leopold Benda

předseda oblastního sdružení

Jiří Žák

1. místopředseda oblastního sdružení

Libor Nowak

místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Pawlas

člen oblastní rady

Radim Rudzinski

člen oblastní rady

Pavel Ryšavý

člen oblastní rady

Vítězslav Šopík

člen oblastní rady