Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Leopold Benda

1. místopředseda oblastního sdružení

Libor Nowak

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Mikšík

člen oblastní rady

Radim Rudzinski

člen oblastní rady

Jiří Žák

člen oblastní rady