Jiří Žák

1. místopředseda oblastního sdružení
člen místního sdružení

nábř. L. Svobody 1222/12
110 00  Praha 1

Životopis

Jiří Žák získal gymnaziální vzdělání na francouzském lyceu Bonnier v Alžírsku (1968–1972), později absolvoval ještě na Gymnáziu Bruntál (1974– 1978). Následně strávil tři roky na Hutnické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.

V roce 1990 se rozhodl samostatně podnikat a získal výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku několika světových firem v oblasti doplňků pro terénní vozidla a jejich úpravy. Mezi lety 2004 a 2010 působil coby senátor Parlamentu České republiky. V roce 2011 se stal náměstkem ministra dopravy (se zaměřením na zahraniční vztahy, kosmické aktivity, inteligentní dopravní systémy, civilní letectví a BESIP). V téže době vykonával také funkce člena správní rady GSA (Galileo), výkonného předsedy (Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR, Koordinační rady ministra dopravy pro dopravní telematiku a ITS a Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu), člena Akademického senátu AV ČR, člena řídícího výboru ČD a člena správní rady SŽDC. Od roku 2014 pracuje jako poradce několika parlamentních výborů a jako člen dozorčí rady Řízení letového provozu, s. p.

Hovoří plynně francouzsky, dobře též anglicky a rusky, částečně německy. Je nositelem několika vyznamenání – roku 1986 získal cenu Fair Play za záchranu života a v roce 2012 mu bylo za zásluhy francouzským prezidentem uděleno státní vyznamenání a titul rytíř.

Články (1)

Další články