Ing. Leopold Benda

předseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení

Životopis

Ing. Leopold Benda se narodil 5.5.1979 v Bruntále. Během středoškolského studia absolvoval jednoroční stáž včetně maturity v U.S.A. na Harrisburg Academy a také dvouměsíční stáž ve Finsku na Espoonlahti Institute of Business. Během vysokoškolských studií s hlavní specializací Národní hospodářství na VŠE v Praze odjel na roční stáž do Německa na LMU v Mnichově a v rámci programu AIESEC absolvoval v době oranžové revoluce dvouměsíční pracovní stáž na Ukrajině. Hovoří plynně anglicky, německy a rusky.

Od střední školy se zabývá problematikou životního prostředí a energetiky. Na vysoké škole absolvoval vedlejší specializaci Ekonomika životního prostředí.

Do ODS vstoupil v roce 2006. V letech 2006 – 2008 pracoval v politickém odboru Prezidenta republiky Václava Klause jako externí poradce.

Od roku 2000 pracuje v tradiční české rodinné firmě BENEKOV, která se zaměřuje na energetiku, s tradicí 60 let výroby tepelné techniky. Od roku 2015 buduje v rámci své vedlejší činnosti farmu o výměře 150 hektarů, na které ve spolupráci s dalšími členy rodiny vybudoval desítky rybníků, tůní a jiných krajinných prvků. Od roku 2018 se aktivně věnuje oblasti fotovoltaiky a nyní mimo jiné vede ve spolupráci s Vysokou školou báňskou projekt vývoje nových unikátních bateriových úložišť.

Je ženatý, má jednoho syna. Mezi koníčky patří turistika, myslivost a bojové umění.