Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vladimír Šmerda

předseda oblastního sdružení

Karel Souček

místopředseda oblastního sdružení

František Dobeš

člen oblastní rady

Matěj Hrabálek

člen oblastní rady

Kateřina Jetelinová

členka oblastní rady

Jiří Pospíšil

člen oblastní rady

Alena Řezníčková

členka oblastní rady

Josef Šiška

člen oblastní rady

Tomáš Trávníček

člen oblastní rady

Lukáš Witala

člen oblastní rady