Ing. Kateřina Jetelinová

členka oblastní rady
zastupitelka obce
předsedkyně místního sdružení