Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Vladimír Šmerda

předseda oblastního sdružení

Alena Řezníčková

1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Zdeněk Černý

místopředseda oblastního sdružení

František Dobeš

člen oblastní rady

Kateřina Jetelinová

členka oblastní rady

Jiří Pospíšil

člen oblastní rady

Karel Souček

člen oblastní rady

Ludmila Šebová

členka oblastní rady

Josef Šiška

člen oblastní rady

Lukáš Witala

člen oblastní rady