K návrhu zákona o státním zastupitelství
30. března 2015

Pavel Blažek: K návrhu zákona o státním zastupitelství

Navrhovaný zákon je v hrubých obrysech přijatelný, neboť zcela navazuje na to, co jsem před dvěma lety předložil jako ministr spravedlnosti vládě a sněmovně.

Největší diskuse lze očekávat kolem tzv. speciálu (zvláštní úřad pro vyšetřování závažné trestné činnosti). Debata jistě bude o jeho kompetencích, aby nedocházelo v této oblasti v praxi ke zmatkům a také o tom, zda jeho zřízením nedojde ke vzniku koncentrace moci bez adekvátní kontroly. 
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi