Otázky Václava Moravce
1. prosince 2019

Petr Fiala: Otázky Václava Moravce

(ČT 1 ) Hostem nedělního diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce byl předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s Petrem Fialou můžete zhlédnout na ČT.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům jedničky i zpravodajské čtyřiadvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskusi. Lékaři proti ministrovi, Česká lékařská komora dává čím dál hlasitěji najevo nespokojenost s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Před týdnem se na svém sjezdu usnesla, že ministr Adam Vojtěch neřeší zásadní problémy tuzemského zdravotnictví. Jimi podle komory jsou, citujme: nezajištěné financování, personální devastace, porušování platných právních předpisů, především zákoníku práce, zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty, a to včetně, stále častější nedostupnosti běžných léků. Připomeňme, že do zdravotnictví půjde příští rok rekordních 350 miliard korun. Podle komory je to ale málo.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory:
Pan premiér, když nastoupil jako předseda vlády, tak slíbil, že zdravotnictví dostane 9 % hrubého domácího produktu, navzdory tomu, že peníze, které jdou do zdravotnictví, rostou, díky tomu, že roste ekonomika, rostou lidem mzdy, tak navzdory tomu ten podíl na hrubém domácím produktu se potácí stále mezi těmi sedmi a sedmi a půl procenty. A ty predikce, ať už jsou to predikce demografické, ať už je to rozvoj zdravotnictví a nových technologií, prostě ukazují jednoznačně, že pokud se nezmění přístup politiků ke zdravotnictví, pokud nezačnou vnímat, že peníze vynaložené na zdravotnictví nejsou žádné náklady, ale že to je investice do lidí, do lidského kapitálu, do toho nejcennějšího, co naše společnost má, tak se situace ve zdravotnictví nezlepší.

Václav MORAVEC, moderátor:
Česká lékařská komora navíc požaduje a považuje vládou schválené navýšení tarifních platů lékařů o 1 500 Kč od ledna příštího roku za nedostatečné. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Mám tu čest přivítat první hosty Otázek, kterými jsou, premiér vlády České republiky a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, pane premiér, hezké poledne přeji.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Mé pozvání přijal i místopředseda
Poslanecké sněmovny, předseda občanských demokratů Petr Fiala. I vám přeji hezký dobrý den, pane předsedo.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, považujete ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za nejslabší článek vaší vlády?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Určitě ne, určitě ne. Já myslím, že s Adamem Vojtěchem přišla nová éra pro české zdravotnictví velice pozitivní, protože já bych odkázal na zprávu Evropské komise o korupci z roku 2013, kde se mluví o nějakém Richelieu, to byl ten jen jeden z kmotrů
ODS, kterého mimochodem teď zatkla policie nedávno. A to není ale důležité. Důležité je, že do zdravotnictví příští rok přijde o 35 miliard korun navíc, do nemocnic 18 miliard, řešíme nedostatek lékařů tím, že jsme zavedli speciální program pro lékařské fakulty. To znamená, už máme výsledky, o 20 % studentů se přihlásilo víc, 340 studentů, je to program za 7 miliard na 10 let. A samozřejmě další věci.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaké tedy máte vysvětlení, že ať už to je Komunistická strana Čech Moravy, která opakovaně přijímá usnesení proti kvalitě práce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, slyšeli jsme kritiku na sjezdu České lékařské komory, totéž kritika krizového štábu zdravotnictví.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
S panem Kubkem my se setkáváme opakovaně. On dokonce se ustanovil i členem krizového štábu. Žádná krize není, takže s panem Kubkem ono to vždycky skončí hádkou, a je to ztráta času. Ministr zdravotnictví udělal chybu, že nešel na ten sněm nebo sjezd, takže tam nevystoupil. Jsem tam byl jednou a stačilo. Já jsem tam byl jako ministr financí a s tímhle pánem skutečně nemá smysl mluvit. A pokud skutečně Česká lékařská komora chce s námi normálně komunikovat, my komunikujeme normálně s dalšími zástupci zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale Adam Vojtěch nebyl na sjezdu. Považujete to za chybu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Bohužel nebyl, je to chyba a taky mu to naši
poslanci vytkli, protože můžeme si myslet, co chceme o panu Kupkovi, je to samozřejmě Česká lékařská komora, kde je povinné členství, každý lékař tam platí 3000 Kč, pan Kubek si teď kupuje novou nemovitost za 150 000 000, a tak dále, takže nebo má příjem 155 000 000. Takže je to organizace, která je důležitá, ale bohužel s tímto pánem, to nejde. My jsme, já jsem s ní jednal asi pět krát. On dělá politiku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Počkejte, to znamená, že on reprezentuje lékaře, tak bezesporu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Bohužel, ale dělá politiku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale proč, bohužel, nerespektujete, že si ho Lékařská komora zvolila.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Respektuju, i pan Rath kdysi tam reprezentoval lékaře. Takže, já to respektuju, ale já jsem xkrát s ním jednal a zkrátka, když mu ukážu fakta a čísla, o kolik se navýšily platy lékařů a sester a kolik vlastně dáváme do našeho zdravotnictví, tak on zkrátka stále je nespokojen tak...

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, ale on není sám, abyste neodváděl pozornost od jádra problému. Je zde krizový štáb ve zdravotnictví, Komunistická strana Čech a Moravy si jako podmínku schvalování státního rozpočtu v závěrečném čtení dala to, že dáte, a vyhovíte krizovému štábu zdravotnictví, jde o těch 5 miliard korun navíc, takže asi nějaké věcné problémy ve zdravotnictví jsou.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás. Peníze do zdravotnictví dávají pojišťovny, no a dávají to poskytovatelům péče, primárně je to jejich dohoda, oni tak rozhodli o úhradové vyhlášce. Já jsem potom ještě intervenoval, získal jsem dalších 6 miliard z rezerv z pojišťoven. Na tom posledním setkání vlastně mezi pojišťovnami a poskytovateli péče, oni odsouhlasili, že těch dodatečných 1 500 Kč, které jsme dali plošně všem i do zdravotnictví, i když bychom to neměli, protože platy má určovat ředitel nemocnice, ne stát. Tak zkrátka s tím souhlasili. A v rámci toho tam zůstali 3 nebo 4 zástupci toho krizového štábu, kteří mají střet zájmů, který tam bojují za svoje partikulární zájmy. No a komunisti, no tak udělali si politiku, ale to nebyla jejich zásluha, že my jsme, my jsme navýšili o tolik peněz z rezerv.

Václav MORAVEC, moderátor:
No byla to jejich zásluha, protože kdyby na vás netlačili a nepodmiňovali tím podporu státního rozpočtu, tak byste ty peníze tam nedal.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To tak není, prosím vás, to tak určitě není. Oni to tak sice vykázali, já tomu rozumím, dělají politiku, ale podporují vlastně ty naše kroky v tom zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale stále tvrdí, že těch 5 miliard je nedostatečných. Je na místě… Je to přidávají.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Navyšujeme 35 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale požadavek komunistů bylo 5 miliard navíc, což jste v poslední fázi udělali, proto mluvím o 5 miliardách.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale už to bylo rozhodnuto předtím, předtím než jsme jednali dnes.

Václav MORAVEC, moderátor:
V tom případě by asi komunisté to věděli a nepodmiňovali tím podporu státním rozpočtu. Je na místě ta kritika, že zvýšení platů lékařů o těch 1 500 Kč je nedostatečné, že se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nevěnuje zcela dobře svému resortu.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já jsem si tu chvilku připadal, jako že jsme se vrátilo o 30 let zpátky, že někdo nemůže kritizovat, protože bere nějaké peníze, anebo má nějakou nemovitost. To je prostě naprosto příšerná argumentace. Ale k ministrovi zdravotnictví. No to je katastrofální výběr ministra. Ministr zdravotnictví Vojtěch úplně selhává, asi pěkně umí zpívat na plesech lékařů, kde se mu pak všichni smějí, ale se zdravotnictvím neudělal nic. A ty problémy, které tam jsou a kvůli čemu to taky lékaři, odborníci kritizují, jsou jasné. Je to financování zdravotnictví, které je nesystémové a nic se v tom nezměnilo. Je to samozřejmě v tom, že nevíme, jak kvalitní péče je poskytována, protože prostě žádné hodnocení kvality neprobíhá. A je to samozřejmě způsob, jakým se kvalifikují a vzdělávají lékaři. Toto se prostě musí změnit. A ty recepty, jak to změnit, jsou jasné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy považujete Adama Vojtěcha za jeden z nejslabších článků vlády Andrej Babiše?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Naprosto jednoznačně. Podívejte se.

Václav MORAVEC, moderátor:
A proč, pane
předsedo.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Naprosto žádná z těch věcí, o kterých tu mluvím, se nevyřešila, přitom ta řešení jsou, my je předkládáme. Tam stačí úhradou vyhlášku změnit na úhradový zákon, aby to financování bylo na několik let dopředu. Musí se hodnotit kvalita lékařské péče, i proto a musí to vědět lidé, aby si mohli vybírat, aby věděli. A samozřejmě musíme změnit vzdělávání lékařů, aby nám nechodili po studiu do zahraničí, protože tam získají snadněji kvalifikaci. Vždyť ty věci jsou zjevné, jsou na stole. A s čím pohnul ministr zdravotnictví v této věci? S ničím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale proč pak vy, v té nejnovější programové brožuře, kterou jste nazvali Země, která vítězí, se vůbec zdravotnictví nevěnujete.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
My se v té programové brožuře věnujeme pěti konkrétním prioritám.

Václav MORAVEC, moderátor:
A zdravotnictví to není.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ne zdravotnictví je ale součástí našeho programu a my věci, o kterých tady mluvím, opakovaně sdělujeme veřejnosti a ty 3 body, které jsem zmínil, to znamená přejít na úhradový zákon a jasně stanovit na dlouhou dobu financování, udělat takovou kontrolu zdravotní péče, její kvality, jejího poskytování, transparentní, zveřejnit to. To je další nutný krok. Třetí krok je změnit vzdělávání nebo kvalifikaci lékařů tak, aby prostě nemuseli chodit do zahraničí a věděli, když jsou schopní, že třeba za 3 roky může samostatně dělat ortopeda nebo něco podobného. Mimochodem, když jsme u těch platů, jako to by byl úplné vrchol neschopnosti, kdyby v době ekonomického růstu, nerostly platy a nerostly platy ve zdravotnictví. Ale podívejte se na to strukturu těch platů. Většina těch lékařů má ty platy konstruovány, takže dělají přesčas a dělají je nad rámec toho, co by vůbec měli, co by vůbec bylo rozumné, takže ten tarif tvoří 50 % té mzdy a zbytek si oni vydělávají na přesčasech. To prostě není taky dobrý systém. Máme málo lékařů, což všechno prostě jsou zjevné věci. A co s tím udělal pan ministr Vojtěch? Neudělal s tím nic a nikam se neposunujeme v době ekonomického růstu. Takže já se nedivím zdravotnické veřejnosti, že si stěžuje. Mimochodem já jsem nikdy nedostal tolik stížností od pacientů na nedostupnost zdravotní péče, na dlouhé lhůty odborných lékařů jako v posledním roce. A to taky znamená, že se tam ta situace zhoršuje. A vy tady budete vykládat, jak se tam přidali peníze. Tak to tam každý přidá peníze, když máme ekonomický růst, ale to není to řešení, které je potřeba. Navíc těch peněz tam není dost, to víme všichni.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás. Moje tabulka, ekonomický růst měla
ODS 2006-2007, kolik přidali, 1 000 Kč. Tady končila ODS 2013, platy klesly. A za nás: 84 194, ve většině fakultek je 100 000. Sestry, no to je stejný, sestrám vzali peníze ODS 27 000, tady to kleslo, my jde nahoru. Prosím, takže příjmy toho zdravotního pojištění, tak se podívejte. Dneska mají pojišťovny rezervy, tady jsme startovali, tady to zase kleslo za ODS. Ano, tady jsme startovali.

Václav MORAVEC, moderátor:
2 miliardy. Dodám, po největší ekonomické krizi.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, ne největší ekonomická krize byla tady 2009, pane redaktore, takže to nebylo. Oni udělali tu krizi, protože to zaškrtili.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, u nás v době té krize, u nás doběh té krize byl pozdější, než ve Spojených státech v roce 2009.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já jsem překvapen, že pan předseda vůbec o tom mluví. Šnajdr byl největší zločinec v českém zdravotnictví, byl prvním náměstkem třech ministrů zdravotnictví za
ODS Julínka, Filipiové, Juráskové. Po Praze se říkalo, když ukrad údajně jednu miliardu, tak dělal mejdan. Evropská komise napsala o Šnajdrovi, to, že potom za nás skončili někteří ředitelé ve vězení. A kradli ty Šnajdroidi, tak jsem je nazýval, tak ODS tady totálně zdecimovala to zdravotnictví, dělali jenom kšefty…

Václav MORAVEC, moderátor:
Aniž bych se zastával
Marka Šnajdra, chraň ale Bůh, tak ale není a nebyl trestně stíhán.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Když nevěříte mně, tak je to napsáno ve zprávě o korupci v evropském zdravotnictví, kde ho jmenujou, jako Richelieu, pana Šnajdra. Takže prosím vás, on byl dokonce i šéf VZP, takže
ODS nám skutečně nemá co říkat o zdravotnictví. My do toho zdravotnictví. Za prvé jsme vyřešili problém, že nebyl dostatek lékařů.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nejsem si jist, že
Marek Šnajdr byl ředitelem VZP.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
No, tady to mám. Byl členem správní rady VZP, dokonce ne ředitelem, ale předsedou správní rady.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak to je něco jiného než ředitel.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
No, dobře, ale to je ještě víc, než ředitel. Nechápu proč pan předseda o tom mluví vůbec. Tady můžu mluvit hodinu o Šnajdrovi, co má za sebou. A teď ho zatkla policie…


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Asi bych měl reagovat. Víte co, pane premiére, pojďme se. Pane redaktore.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Bych mohl mluvit hodinu o Šnajdrovi. Co má za sebou a teď ho zatkla policie.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Pane
předsedo vlády, pojďme se bavit o té době, co jsme v politice, co jsem já v politice, co jste vy v politice, posledních 6 let, o těch se tu bavíme, jestli se chcete bavit o minulosti a nezačal jsem to ale já, tak já se budu bavit o tom, jak jste hrál tenis se všemi kmotry v této zemi, jak jste v tom Palermu, o kterém pořád mluvíte, vy byl ten boss všech bossů, jakým způsobem jste se dostal ke svému majetku v té době, kterou takto kritizujete. Můžeme se o tom bavit, ale všimněte si…. Moment. Všimněte si jedné věci, nechte mě domluvit, já jsem tuto debatu nezačal. Začal jste ji vy. Já se chci bavit o té době, když jsem já v politice, to je posledních 7 let, kdy jste vy v politice, to je stejná doba. A o tom se tady bavme, 6 let jste ve vládě, za 6 let byste měl mít nějaké výsledky. Podívejte se na výsledky zdravotnictví, posunuli jsme se někam, a když jste vzpomínal z té, co kdybychom se krize, tak jste nedosáhl ani toho DPH… podílu na HDP...

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Rozdíl mezi námi je, že pan předseda reprezentuje značku
ODS založenou v dubnu 1991, která totálně rozvrátila naše hospodářství a nechala ho rozkrást. Já jsem založil protikorupční hnutí v květnu 2012, protože oni kradli, jinak bych nikdy v životě do politiky nešel. To je rozdíl mezi námi. Takže my se nemůžeme bavit jako Fiala a Babiš. Vy jste slušný člověk, já vám fandím. Vy máte problém, že vás kmotři zvolili za předsedu, abyste tu značku vylepšil. Já vám fandím, vy jste slušný člověk, já s tím nemám problém, ale vy jste značka ODS, která měla být zrušena, protože jste rozvrátili celou ekonomiku a od kuponky a může tady mluvit hodinu/nesrozumitelné/.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Chci reagovat, pane
předsedo vlády, a řeknu vám jednu věc, já jsem ty kmotry neznal. Vy jste s nimi hrál tenis, vy jste se s nimi kamarádil, vy jste díky nim dělal kšefty, vždyť to všichni víme. Díky přízni s politiky, tehdejšími politiky, jste bohatl, tak to na mě nezkoušejte. Já jsem šel do politiky, protože jsem nebyl spokojen s tím, co se v politice děje a nebyl jsem spokojen i tady s tou politikou a nejsem spojen s tou politikou, která je prázdná, marketingová, jenom se umíte odvolávat na minulost a když máte doložit, co jste sám udělá za 6 let, o tom se tu bavíme, tak toho nejste schopen. Proč jste neupravili financování zdravotnictví tak, aby bylo srozumitelné. Proč jste neudělali něco s kvalitní zdravotní péčí, aby byla srozumitelná?

Václav MORAVEC, moderátor:
Vraťme se k budoucnosti, když se podíváme na to, jak vypadá české zdravotnictví. Neschopnost fakultních nemocnic tedy státem přímo řízených nemocnic dodržovat zákonné lhůty splatnosti, může být jedním z hlavních indikátorů kondice tuzemského zdravotnictví. Podívejme se na data. Jak sami vidíte na datech za poslední rok kondice fakultních nemocnic dostát závazkům, není nejlepší. Kupříkladu Fakultní nemocnice v Brně, dluží po lhůtě splatnosti svým dodavatelům bezmála 1 a půl miliardy korun. U Fakultní nemocnice v Hradci Králové jsme na 30 000 000 Kč. Pražská Vinohradská nemocnice více než 400 000 000 Kč. U Fakultní nemocnice v Olomouci překročily letos v červnu závazky po zákonné lhůtě splatnosti hranici sta milionů korun. Pojďme dál. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, u ní se závazky po lhůtě splatnosti blíží ke dvěma miliardám korun. Pražská nemocnice na Bulovce přibližně půl miliardy, pražská Thomayerova nemocnice bezmála 400 000 000 Kč. Všeobecná fakultní nemocnice něco málo přes miliardu korun. Pane premiére, někteří dodavatelé dávají najevo a chtějí s vámi jednat jako s premiérem, kupříkladu dodavatelé léků, že stát a nemocnice, Fakultní nemocnice státem řízené, pod vedením Adama Vojtěcha, nejsou sto, dostát svým závazkům. Jste připraven na tu situaci, že mohou, například dodavatelé léků přestat dodávat léky do tuzemských fakultních nemocnic.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Samozřejmě, prosím vás, nestrašte.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já nestraším. Řešíme statistiku ministerstva zdravotnictví.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já se rád s nimi setkám. A není to plošně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vás ty dluhy, podívejte teď jsem citoval.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne. Já vám ocituji ty správné názvy těch nemocnic s dovolením, jedná se de facto o Fakultní nemocnici Brno. Fakultní nemocnici královských Vinohradech, svatá Anna, to je mega průšvih, ano. Bulovka, kde nemáme ani vyjasněné vlastnictví.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano říkal jsem nemocnice Na Bulovce.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Thomayerova nemocnice, kterou nám postavil Tomáš Garrigue Masaryk a 90, 30 let je tady tahle
ODS… To řeší. Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tyhle 3, z toho já jsem všechny.

Václav MORAVEC, moderátor:
Hradec Králové 30 milionů.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, není Hradec Králové.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak máte, já mám tady čísla, já nemám špatné podklady.

Václav MORAVEC, moderátor:
Mám čísla z ministerstva zdravotnictví, které jsme dostali.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, Hradec Králové 4,9 milionu, tak to je sranda. Ano. Bavíme se o závazcích nad 60 dní nebo o závazky celkem. A my to řešíme. A budeme to řešit hlavně teda tím, že navyšujeme 18 miliard do nemocnic. Znovu opakuji, meziročně nikdy tolik peněz nešlo do zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tady znovu diváci vidí oficiální statistiku, takže Hradec Králové. 30 milionů po lhůtě splatnosti.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, já mám čerstvou tabulku a Hradec Králové nemá 30 000 000.

Václav MORAVEC, moderátor:
Má.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžete se tady podívat, to je úplně čerstvé ze včera, ale já ji mám úplně čerstvou. Vy ji máte nějakou nevím, odkud. Já mám úplně čerstvou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Z Ministerstva zdravotnictví, pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já se omlouvám, já ji mám čerstvou, Hradec Králové nemá žádný problém, mají problém tyhle nemocnice, které samozřejmě nebyly zainvestovány. Ano a samozřejmě nemocnice tím, že navyšujeme tolik platy, tak samozřejmě mají velké náklady, my to budeme řešit speciálně rezervami. Já jsem ty nemocnice navštívil a máme pro ně i speciální investiční program. Pro Thomayerku, pro Bulovku, pro Karlák, pro Vinohrady.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak dlouho to potrvá, než ty nemocnice budou dodržovat zákony této země a budou platit dodavatelům včas, pane premiére?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To je zákon této země, myslíte si, že nějaký zákon řeší, že všichni platí včas, já takový zákon neznám teda, to se omlouvám.

Václav MORAVEC, moderátor:
To je ve zdravotnictví zákon, že by měli se.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Zákon této země, že všichni platí na čas, to jsem ještě neslyšel teda. Prosím vás, my to dáme do pořádku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže je normální nedodržovat...

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Není to normální, ale není nic neobvyklého, když někdo má dočasně potíže.

Václav MORAVEC, moderátor:
2 miliardy nebo jako Fakultní nemocnice u svaté Anny, Thomayerova nemocnice pražská 400 000 000.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
My se k tomu hlásíme, protože tyto nemocnice měly tu smůlu, když si porovnáte, jak je za investovaný Motol, Homolka, IKEM, kde jsme teď vlastně začali investovat miliardu korun do nového pavilonu pro kardiologii a transplantace, jedny z nejlepších center v Evropě, tak to řešíme. Ano já nevím, proč v minulosti se někdo nikdo těmto nemocnicím nevěnoval. Zeptejte se tady zástupce, pan Šnajdr to řídil, až ještě i za Němečka.

Václav MORAVEC, moderátor:
Teď se bavíme o…

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ještě jako ministr financí jsem oddlužoval Bulovku a svatou Annu, tam šlo o 800 000 000.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano a svatá Anna má dnes 2 miliardy.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pane redaktore, pan Vojtěch tam přišel 13. 12. 2017.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, jsou to 2 roky a prohlubuje se platební neschopnost.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Neprohlubuje se, to se snižuje. Oni mají problémy. Jsem Babiš, radši mi říkejte.

Václav MORAVEC, moderátor:
Andreji Babiši, můžete tedy odpovědět na tu základní otázku.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já vám odpovídám.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jestli a kdy budou nemocnice dostávat svým závazkům a nebudou mít většina fakultních nemocnic.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vezme si to ještě čas, protože my samozřejmě to budeme řešit rezervami ze zdravotních pojišťoven a řešíme to, věnujeme tomu pozornost, máme pro ně speciální investiční program.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže mi neřeknete kdy.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale to vám nemůžu říct, tyto nemocnice musely navyšovat platy - lékařům, sestrám.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže jste těm nemocnicím nedali přes zdravotní pojišťovny dostatek peněz, jinak by asi nenarůstaly, pane premiére, dluhy po lhůtě splatnosti.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Jak, že jsme jim nedali, tak se podívejte, kolik šlo do zdravotního pojištění? Kolik, tady se podívejte, jsme začali, tady to klesalo o 122 miliard navíc za nás, 22 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor:
Znovu mluvím, o těch o neschopnosti fakultních nemocnic drtivé většiny z nich dostát závazkům..

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já vám znovu opakuji, že to řešíme, a že dostanou peníze, aby postupně zlepšily svoji platební schopnost. Je to pochopitelné? Bude to trvat minimálně nevím, 1 rok, možná i déle, postupně dostanou o 18 miliard navíc. My připravujeme DRG, to znamená, DRG se narovná celý zdravotní systém, konečně se ztransparentní, kolik dostávají jednotlivé nemocnice fakultní nebo krajské nebo městské, kolik dostávají za stejný úkon peněz, aby se to narovnalo.

Václav MORAVEC, moderátor:
A náběh DRG bude stát 3 miliardy. Takže ty rezervy se rozpustí částečně.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ano, máme 57 miliard rezerv a ke konci roku jsem přesvědčen, ony budou stále stoupat ty rezervy, protože navyšujeme platy, navyšujeme stále platy, příští rok, ano, u učitelů u 10 % v průměru 4 a půl procenta v některých profesí o 10-12 %, takže ty peníze tam dotečou, takže ty peníze jsou a našetřili jsme na horší časy a v rámci DRG se to vyrovná.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane
předsedo, jak byste řešil tu platební neschopnost nebo narůstání závazků po lhůtách splatnosti.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Dlouze, dlouze, předlouze mluvil pan Babiš. Bylo to smutné poslouchat, protože se ukazuje, že o tom vůbec nic neví. A můžete tady, pane Babiši, pořád dokola ukazovat grafy, ale tím nevyřešíte problém fakultních nemocnic. A ten problém fakultních nemocnic je dán strukturou těch výkonů. Tím, jaké dělají typy zákroků, to, že často dělají specializované věci, které musí opravovat po někom, kdo to třeba neudělal úplně dobře a tak dál, a ty náklady tam rostou. Jediné řešení je, že budeme znát, jaká je kvalita zdravotní péče v jednotlivých zařízeních, budeme ji schopni lépe tu kvalitu řídit a regulovat. Budou si pacienti moci lépe vybírat. Budeme taky mít, a to je naprosto zásadní, dlouhodobě přehledné financování zdravotnictví. To znamená přejít z úhradové vyhlášky, kde každý rok dochází k dohadování a nedá se podle toho strategicky něco řídit. Přejdeme na úhradový zákon, kde bude jasné na 5 nebo 10, kdo co dostane.

Václav MORAVEC, moderátor:
K tomu má právě přispět úhrada za diagnózu, pane předsedo. Platby za diagnózu a náběh toho systému má stát 30 miliard, neprohloubí to tu krizi tuzemského zdravotnictví, když to bude stát 30 miliard?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale to je pro nemocnice, jak by to mělo prohloubit.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Pane Babiši, chtěl jste, abychom vám tak říkali, neskákejte mi, prosím do řeči. To je jedna z nutných věcí, aby byla stejná úhrada za stejnou péči. K tomu jsme měli už dospět, já nechápu, 6 let tato vláda nebo tady vláda téhle koalice si s tím nedokáže poradit. Samozřejmě i to je jeden z kroků, které musíme provést, aby to zdravotnictví fungovalo. Tady nejde o to, my se nebavíme o tom, že to ještě rok, 2 nezvládneme, nebo tři, zvládneme. My se bavíme o budoucnosti, a pokud neuděláme ty kroky, o kterých tu mluvíme, a ty jsou úplně jedno, o kterých tu mluvím já, bohužel jenom.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kupříkladu zase oddlužení těch nemocnic. Andrej Babiš tady zmiňoval, když byl ministrem financí, tak se snižoval ten dluh a třeba nemocnice u svaté Anny, kde dnes jsme na dvou miliardách...


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
A nepomůže opakované oddlužení, pokud se nezmění ten systém financování. Přejděme na úhradový zákon, dobře musíme vědět, jaká je kvalita péče, kdo ji poskytuje, kde není, musí to vědět i pacienti, musíme upravit vzdělávání lékařů a pak se posuneme dál. Ale jestli nic neuděláme, budeme jenom říkat, tak do zdravotnictví za nás jde více peněz a všechno v pořádku, no tak nic nebude v pořádku. Protože nemáme kompetentního ministra, protože, jak se ukázalo, tak ani předseda vlády o tom není dost informován, co se vlastně v těch fakultních nemocnicích děje a proč ty problémy máme no, tak se to nevyřeší.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Jak jsem je navštívil, prosím vás, o čem mluvíte, že já tomu nerozumím.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Nerozumíte.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:

ODS. Ne, nerozumím ničemu podle vás. 104 miliard jsme končili s ODS. Nemocnice, dneska mají 174, příští rok. To znamená navýšení 171. Náklady na zdravotní péči ODS jsme končili 220 a teďka jsme 346 tak už nevím, podívejte se na ty platy, vyřešili jsme deset let.


Václav MORAVEC, moderátor:
Vy nám tady říkáte, že to není důležité, tedy jak je možné, že lékařská komora protestuje, jak to, že narůstají závazky po lhůtách splatnosti.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Nikoho neberete vážně a vám narůstají problémy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ani statistika ministerstva není relevantní.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Jsme museli navýšit platy lékařů a sestřiček, proto narůstají. A my těch 5 nebo 6 nemocnic řešíme. Všechny jsem navštívil v Praze a půjdu i do Brna. Je to i o řízení. Tam je například výběrové řízení na nového ředitele v Brně do fakultky, ano. A je to i o těch manažerech, které jsme zdědili, někteří skončili ve vězení, někteří jsou stíháni, takže to je to dědictví těch Šnajdroidů.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Jen 1 věta, toto už se opravdu dotýká i cti konkrétních lidí. Třeba v Brně teď skončil jeden z nejúspěšnějších ředitelů fakultních nemocnic v České republice v polistopadové éře pan Dr. Kraus. Podívejte se na jeho výsledky a nevykládejte tady takové nesmysly, já se omlouvám, ale vy o tom opravdu víte strašně málo, tak to radši pojďme k něčemu jinému.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme ke státnímu rozpočtu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já jsem navštívil většinu nemocnic v České republice a nevím o tom nic.

Václav MORAVEC, moderátor:
I o něm to zdravotnictví je. Méně peněz pro Kancelář prezidenta republiky, zrušení slev na jízdné, více peněz na sociální služby a podpora učitelů nebo zrušení dotací pro podnikatele. To jsou jen některé
Poslanecké návrhy na přesuny ve státním rozpočtu. Zákonem o státním rozpočtu ve středu poslanci zabývali v takzvaném druhém parlamentním čtení a miliardy a miliony létaly vzduchem.
Středeční slova, která zazněla v
Poslanecké sněmovně, připomínám, že závěrečné schvalování státního rozpočtu, základního ekonomického zákona této země, čeká Poslaneckou sněmovnu v příštím týdnu. Pane premiére, počítáte s tím, že sociální demokraté podpoří návrh svých vlastních poslanců, a že nakonec přidají učitelům o 3 miliardy korun víc.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, nepočítám.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nepočítáte, že sociální demokraté nepodpoří tedy návrh.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To je návrh paní bývalé ministryně školství, a když byla ministryně tak, navyšovala ty platy 5-6 %. Teď navyšujeme 10, tak já chápu, že má nějaké politické cíle, nebo jak to mám vyjádřit, ale mně pan předseda Hamáček.

Václav MORAVEC, moderátor:
Asi sociálnědemokratické cíle, když je členkou
poslaneckého klubu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pan předseda Hamáček mě ubezpečil, že sociální demokracie.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nepodpoří tento návrh.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Měli to i na grémiu, nepodpoří, protože podpořila návrh rozpočtu, tak to přece nemá logiku.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale, oni mohou podpořit jednotlivé pozměňovací návrhy, některé z nich a pak podpořit rozpočet jako celek. Nepočítáte s tím, že by podpořili tento pozměňovací návrh, vy byste ho podpořili ty 3 miliardy navíc, jako jeden z těch pozměňovacích návrhů?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
My máme své pozměňovací návrhy, které chceme předložit, 46 miliard ušetříme a vložíme to do velmi rozumných položek. My se...

Václav MORAVEC, moderátor:
Já se ptám na navýšení platů učitelů, pane
předsedo.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
My máme svůj návrh, proto na to odpovídám takto poctivě, my máme návrh tam přidat 5,5 miliardy. A navýšit skutečně platy učitelů a dodržet to, co kdysi slíbila vláda Andreje Babiše, už to neví, že ty platy porostou o 15 %, což prostě nerostou, takže my máme taky.

Václav MORAVEC, moderátor:
A kdyby váš návrh neprošel, tak se připojíte k tomu sociálně demokratickému.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
To ani poradíme na jednání
poslaneckého klubu, ale já doufám, že náš návrh projde, protože je rozumný, protože plní sliby, které dala vláda, a ke kterým se nehlásí. Navíc problém platů učitelů je naprosto zásadní a potřebujeme ho řešit. A potřebuje ho řešit rychle.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, vy očekáváte v souvislosti s tím závěrečným schvalováním státního rozpočtu, nějaký karambol příští týden ve sněmovně nebo...

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Neočekávám, ale já bych vás chtěl poprosit, když hodnotíte vládu a naše závazky, tak toto se jmenuje programové prohlášení vlády České republiky. Na straně 14 je napsáno, prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017, a to 45 000, a to držíme. A nepedagogové jsou na 26 000. My jsme navýšili platy pedagogů a posléze teda 20, 19, 18, 35 % jsme navýšili. A příští rok je to 10 %, a to bohatě stačí na to, abychom splnili náš závazek. Toto jsou naše závazky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale tam ještě zbývá 1 rok a navýšení těch platů. Takže o tom můžeme mluvit až za 2 roky.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne. Prosím vás, 1 rok, znovu 21, takže toto nároky zase nás.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže to jsou dva roky. Musíme si odehrát rok 2020, pane premiére, rok 2021.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ten bude schválen.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale to stále to ještě nebude stačit k tomu, abyste to naplnili, protože ještě musíte v roce 2021.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ano, doplníme do těch 45 000 tak, jak jsme slíbili.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale zatím jste to neudělali.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale však není 21.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proto říkám, ještě musíme počkat 2 roky.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne 2 roky, 1 rok, protože příští rok se schválí rozpočet 21 a tam splníme ten závazek, bude tam minimálně průměrný plat 45 000.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, umíte-li počítat, tak stále máme rok 2019, do roku 2021 to je.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale schvalujeme rozpočet na 20, tak bavme se o schvalování rozpočtu. No já jsem, ano v rozpočtu 20, ale 2019.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ale vy si jenom z těch svých slibů vybírat, co se vám hodí. Vy jste taky slíbil na začátku tohoto roku, že platy pedagogů porostou o 15 %, a to nedodržuje.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, to vytrhujete z kontextu.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
A proto ti pedagogové taky stávkovali, protože nedodržujete to, co jste jim slíbil. Vždyť se to dá dohledat…

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu se k tomu vyjádřit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, velmi stručně.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já jsem se vyjádřil, že bych si přál, aby i příští rok bylo 15 %, protože tento rok je 15,9 %, ale to bylo v čase, kdy se ještě nejednalo o rozpočtu. Ano a potom přišlo ministerstvo školství a řeklo, že bohatě stačí 10 % a ten náš závazek naplníme 21.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže si to samo řeklo ministerstvo školství.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Opakuje, to je jenom slovíčkaření.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste navrhli úspory v tom státním rozpočtu na příští rok ve výši 40 miliard korun, dokonce 46 miliard korun, kritizujete Andreje Babiše za populismus, ale jak mám tady vám leží brožura, pane předsedo, jak mám rozumět vašim návrhům, když tady kritizujete Andreje Babiše za pětasedmdesátiprocentní dotování jízdného ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory a jimi navrhovaná měsíční plně hrazena jízdenka, tedy vámi pro všechny osmnáctileté, v jednom roce by státní rozpočet přišla na nejméně miliardu a třičtvrtě, tak vy něco vyčítáte hnutí ANO a sami přicházíte s podobnými plány.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ne, my nepřicházíme s podobnými plány, já všem doporučuju, aby si tady na tu brožurku, aby se na ni podívali, to není program, to je kampaň, to je účelovka, my lidem připomínáme, jak bych řekl ano. My lidem připomínáme, že kromě plných břich mohou mít taky ambice, má mít naše země ambice.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jaký je rozdíl mezi plně hrazenou jízdenkou, znovu se ptám pro osmnáctileté v jednom roce a tím, co jste kritizovali.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
To je motivační prvek, který je vlastně jednorázový pro mladého člověka, kterému je 18, aby mohl vycestovat, a měl na to peníze, měl na to slevu a mohl se podívat do zahraničí. A není to trvalá sleva, kterou tady mají prostě studenti a další lidé úplně zbytečně, tak jak to zavedla vláda hnutí ANO.

Václav MORAVEC, moderátor:
Stejně tak se to týká osvobození mladých do 26 let.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Vybral jste návrhy, o kterých diskutujeme, sami o nich diskutujeme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy už jste si je vytiskli.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Však to je v pořádku, toto je brožura, kde ukazujeme naše nápady.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste vytiskli něco, o čem jenom diskutujete. Co se může změnit.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Moment, o čem chceme diskutovat. Jsou tam věci, které jsou jasné a srozumitelné všem. Jsou tam věci, jako je třeba to osvobození od daně do 26 let, které je, a my jsme si vědomi toho, je to názor kontroverzní, bavme se o něm. A já vám řeknu jednu věc. Je to definitivní, ale není to není to definitivní v té prováděcí podobě. A řeknu vám jednu věc. Můžeme se bavit o tom, jestli to máme takové parametry nebo takové, ale o čem
ODS diskutovat uvnitř sebe nebude a co je naprosto jasná a co je naše linie, za kterou ručím, je to, že budeme něco dělat pro generaci budoucnosti, pro kterou tato vláda nedělá nic. A pokud se budeme ve vašich pořadech 20 minut bavit o tom, jestli lidem do 26 let odpustí daně všem nebo některým, za jakých podmínek, tak to považuju za skvělé, to je skvělý výsledek toho, co chceme dosáhnout.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, o tom se bavíme, ale zároveň vy kritizujete slevy pro studenty, což je ta mladá nastupující generace a sami nabízíte jinou slevu. Proto se nám, jestli byste neměli zmírnit v té kritice populismu hnutí ANO, když máte podobné variované návrhy.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ne, toto není podobný variovaný návrh, prostě, aby lidé mohli vyjet jednorázově ven, podívat se do ciziny, motivovalo je to, to je návrh, který je úplně jiný než sleva na jízdném. Dneska jsme situaci tak, jak se na to dívá tato vláda, že děti dojedou zadarmo do školy, tam možná dostanou zadarmo oběd a nikdo se třeba nestará o to, jakým způsobem se tam budou vzdělávat, protože na platy učitelů nejdou dostatečné finanční prostředky. To je výsledek práce této vlády. My tady nabízíme seriózní debatu o tom, jak pomoci generaci budoucnosti. Ano, že to není někde jednoduché, to víme, například, jak zajistit mladým lidem do 40 let slušné důchody, to je otázka k hlubší diskusi, ke které já opakovaně vyzývám Andreje Babiše, vyzývám vládu, ale přitom se nic neděje. Dozvíme se od ministryně Maláčové, že penzijní reforma není potřeba. A pan premiér nad tím pokrčí rameny. Ale tak se ke generaci budoucnosti nechováme, ano my se snažíme dosáhnout toho, aby se mladí lidé nebáli vstoupit do života, mohli si pořídit nemovitost, měli nějakou perspektivu, nebáli se zakládat rodiny, mohli vycestovat a měli taky slušnou penzi. K tomu směřují naše návrhy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy byste ten návrh kupříkladu, odpuštění daní lidem do 26 let nebo tu roční jízdenku pro cestování, to byste podpořil.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu nejdřív okomentovat to, co my jsme udělali. Je to v programovém prohlášení vlády. Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, aby si přilepšili, mají stále malé důchody. Žáky, to je pro rodiče a studenty do dovršení věku 26 let, a to je kvůli tomu, že studenti platí například vysoké nájemné v Praze. To, co navrhuje paní
Udženija a blbě to okopčila z Polska, tam to mají, ale je tam strop pro ty studenty. A ono to je vlastně, když to budu interpretovat, takže my staří budeme makat, platit daně, aby ty mladý neplatili daně, ještě navíc paní Udženija vlastně navrhuje, aby šli na výlet do Evropy zdarma, co to je za nesmysl, prosím vás. Tak my jsme tohle se podpořili.

Václav MORAVEC, moderátor:
Aby se naučili třeba jazyky.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale můžou jít na brigádu, se chodí na brigádu, můžou makat, vydělají si peníze a půjdou, dneska je to, dneska ty jízdenky jsou velice, ty letenky jsou téměř zdarma, ano u těch charterů.Ttakže klidně nech jdou. Ale co to je za nápad, prosím vás. My jsme toto jsme udělali proto, protože studenti mají vysoké nájmy a nájemné. Nás učili, mě vychovali jako naše generace, já už jsem téměř důchodce, že se máme postarat o rodiče. A
ODS, říká, ne my stáří budeme makat, my budeme platit ty daně a mladý, já můžeme se o tom bavit o nějakém stropu, ale aby vůbec neplatili daně a proč, proč by neměli platit, přispívat na věci společný, takže to je nesmysl.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Tady je spousta návrhů co udělat. Samozřejmě až je budeme předkládat do
Poslanecké sněmovny, tak vám předložíme v úplně konkrétní podobě, vy je nedovolíte projednat. Protože i rok a půl tam například leží návrh na zrušení superhrubé mzdy. Mimochodem ještě 1 věc, a to by mohl být konkrétní výstup tohoto pořadu. My chceme zrušit superhrubou mzdu, vy chcete zrušit superhrubou mzdu. Máte to ve vládním prohlášení. Já vám navrhuju, pane premiére, toto. Tady mám takový papír, předseda vlády Andrej Babiš a předseda ODS Petr Fiala se zavazují, že do roka a do dne v Poslanecké sněmovně zruší superhrubou mzdu. V Otázkách Václava Moravce 1. prosince 2019. Podle mě to bude konkrétní výsledek. Podívejte se na to, já to tady podepisuju, to bude konkrétní výsledek dnešního pořadu. Podepište to a do roka a do dne zrušíme superhrubou mzdu. Nepotřebujete.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane předsedo, ale oni to mají v programovém prohlášení.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Nepotřebujete na to komunisty, socany, my vůbec pardon, sociální demokracii, my vám dáme naše hlasy, vy nám dáte vaše hlasy a do roka do dne je superhrubá mzda pryč. Máte to v programu a nic jste neudělali, 6 let o tom mluvíte, tak pojďme to udělat.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Tady máte ještě.

Václav MORAVEC, moderátor:
A vy to podepíšete. Podepíšete to?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já bych to chtěl okomentovat. Skončil jste pane
předsedo?

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ne, ještě ne. A tady vám k tomu dám náš návrh, ten leží v
Poslanecké sněmovně od 8. srpna 2018 a kdo zabránil jeho projednání, no vládní většina vaše, tak tady máte náš návrh, pojďte to podpořit a máme zrušenou superhrubou mzdu, lidem vzrostou platy i těm mladým, všem.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu teď.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já neřídím ten pořad, můžete, za mě můžete.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já vás velmi zaujatě pozoruju i to je výpověď.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Za mě to můžete podepsat a je to.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pan premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Toto je největší podvod
ODS na voliče, proč vznikla superhrubá mzda. Oni slibovali 15 procentním rovnou daň a potom to nevyšlo a co udělali, no navýšili základ ze 100 na 134? To je mega podvod. Nechte mne teď chvíli mluvit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pana premiére, ale vy s tímto podvodem. Pane premiére, ale vy s tím jako premiér i jako ministr financí.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Nechte mě to vysvětlit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Mohu jenom položit otázku? Proč tedy, když mluvíte o mega podvodu, na tom mega podvodu žijete dalších 6 let, protože stále existuje superhrubá mzda, tak je-li to mega podvod, tak proč ho tady stále máme?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Tak zkuste se soustředit, pane redaktore, pan předseda mluví o zrušení superhrubé mzdy, to je mega podvod, podvedli lidi, řekli jim, že bude rovná daň 15 %, potom to nevyšlo, myslím, že kvůli tomu vyhodili Tlustého jako ministra financí. Víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda na příští rok? Víte kolik? 80 miliard, takže deficit by byl 120 miliard a ratingy jsou pryč. Česká republika jde do kopru, teďka jsme dostali rating díky nám, díky reformám naší vlády.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, ale vy tady máváte programovým prohlášením, můžu jenom vteřinu, ale můžete odpovědět na tu otázku? Takže zrušíte superhrubou mzdu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já vám řeknu naše, nechte mě mluvit, toto je demagogie, stálo by to 80 miliard, zničilo by to celé naše hospodaření, zničilo by to celou ekonomiku, naše ratingy. My máme v programovém prohlášení vlády, že superhrubou mzdu snížíme na 19 % ne na 15 %, ano, protože kdyby se tohle udělalo, byl by deficit 120 miliard, tak kdo by tady křičel jako první, kdo by tady.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Nebyl by deficit 120 miliard korun.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale prosím, tak neumíte ani počítat. Ne, ne, ne je to 80, miliard.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Dá se propočítat vyšší zisky, ale hlavně 7 % by měl každý čisté mzdy navíc.

Václav MORAVEC, moderátor:
Budete rušit superhrubou mzdu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Takže my máme v programu na příští rok, že v rámci toho našeho snížíme a narovnáme superhrubou mzdu na 19 %, a to bude samozřejmě předmětem debaty v rámci koalice, je to asi 23 miliard, které by dostali lidi, ano, ale zároveň někteří, kteří například pronajímají byty, by se jim navýšili z daně 15 na 19 %, ano, takže to bude předmětem v rámci koalice. A já říkám, musíme plnit programové prohlášení vlády, tak tuhle demagogii si vemte, pane
předsedo, vy chcete zničit veškeré rozpočty, vy chcete ohrozit důchodce.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jiným slovy.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já jsem chtěl dodržet, co jste vy slíbil.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vy jste vyslali zašantročili 2000 miliard za 30 let, ale ano, já vám to přečtu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, ta superhrubá mzda. Ta superhrubá mzda se teď rušit nebude.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, já vám to teda znovu přečtu, říkám my máme programové prohlášení vlády, že tu superhrubou mzdu ano: „Zrušíme superhrubou mzdu z daně z příjmu fyzické osoby a navrhneme novou sníženou sazbu 19 %.“ Máme, tak si to přečtěte, když mě zkoušíte.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já jsem četl, ale to znamená, že ji zrušíte. Že superhrubou mzdu zrušíte.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pan předseda říká, že to chce na 15, to je -80 miliard, to je jeho mega podvod, to je další z podvodů
ODS a další demagogie.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže zrušíte superhrubou mzdu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 hrubé mzdy. A já tohle samozřejmě, když bude projednávat rozpočet roku 2001, budeme o tom jednat se sociální demokracií.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže zrušíte superhrubou.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
My plníme programové prohlášení vlády.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proto se ptám, když to tam je, zrušíte superhrubou mzdu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já o tom nerozhoduju, my jsme menšinová vláda.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Po šesti letech ve vládě, ve funkci, neudělali nic, nic.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pokud s tím bude sociální demokracie souhlasit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak zrušíte superhrubou mzdu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
A najdeme podporu i u KSČM, tak ji zrušíme a splníme tohle, ale…


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Škoda, snažil jsem se.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Toto je přesně
ODS, slibovala něco před volbami, udělali opak, navýšili daně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste sliboval zrušení superhrubé mzdy.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale, vždyť máme ještě rok na to.

Václav MORAVEC, moderátor:
Už jenom rok.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ale my vám slibujeme, že do roka s námi to můžete zrušit.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Podle toho, jak kdo tu sklenici vidí, teď ji máte téměř plnou. To je program do roku 21.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vám se hodí říkat ještě rok. Pane premiére, vy jste také jako vláda slibovali zvýšení peněz na dopravní infrastrukturu. I to budete schvalovat ve středu v
Poslanecké sněmovně při státním rozpočtu. Do dopravní infrastruktury stát dá příští rok 93 miliardy korun. Navýší tak původně stanovenou částku, původně v zákoně bylo nebo v návrhu ve sněmovním tisku, který mám tady před sebou, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, sněmovní tisk 636, tak původně tam je částka 87,3 miliardy korun. Peníze navíc vezme stát z nevyčerpaných zdrojů a ze zůstatku fondu dopravy. I přesto je ale plánovaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok nižší než ten letošní. Letos vláda alokovala, jak už sami vidíte v grafu na dopravní stavby více než 101 miliardu korun, méně peněz než letos bude mít příští rok k dispozici i Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty. Pane premiére, vy jste s tím smířen, že bude méně peněz v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury, a že se bude prohlubovat ten deficit údržby silnic a železnic?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já se omlouvám, pane redaktore, ale neříkáte pravdu, tady je rozpočet.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu mluvit teda.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, já se důrazně ohrazuji proti tomu, aby jste říkal, že neříkám pravdu. Toto jsou data, promiňte, ta data, která jsme dostali v pátek z ministerstva dopravy. Vy tady ani nemáte zdroj. Česká televize je povinna sdělovat zdroje. My jsme dostali také z ministerstva dopravy, tady to máte krásně rozkreslené, odpověď je jasná, dává se méně na reinvestice ŘSD.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Dává se o miliardu navíc, tady je to jasně vidět, takže to modré je schválený rozpočet a vy jste teď mluvil o rozpočtu, ne o změnách rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já jsem mluvil o změnách rozpočtu. Protože v rozpočtu jste měli na příští rok a tady je ten sněmovní tisk 87…

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Necháte mne mluvit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dovolte, není možné zpochybňovat základní fakta, pokud máme vést seriózní diskusi.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vy jste teď řekl, že návrh rozpočtu je menší a já vám říkám, že je vyšší o miliardu vyšší. A tyhle oranžové věci, to jsou změny, které se dějí celý rok, ano. Takže toto je ten základ rozpočtu a takových změn je tam 100, 200, 300. A v roce 2019 jsme přidali už 15,3 a na rok 2020 už máme 6,1 a samozřejmě budeme přidávat dál. Takže to není pravda, protože ten rozpočet se upravuje a počáteční rozpočet je vyšší o miliardu než 2019. Takže já znovu opakuji do investic. A vy jste tady minulou neděli měl člověka, který vám jasně řekl, že Česká republika z hlediska poměru investic vůči HDP, je jedna z nejlepších v Evropě, máme 4 %. Průměr v Evropské unii 2,5 %, Německo má 2 %.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, minulý týden tady byli 3 ekonomové, kteří naopak, velmi rád to slyším a vy byste měl slyšet, že vás kritizovali, že jsou peníze na trhu s nulovou úrokovou sazbou. A že byste si na investice...

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To vám taky vysvětlím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Že byste si na investice měli půjčovat víc, to tady řekli a shodli se na tom 3 ekonomové.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Jasně, já vám to vysvětlím tak, takže to jsou kapitálové výdaje, to jsou investice, meziročně navyšujeme o 24 miliard meziročně, ano. Tady vám můžu ukázat stavbu dálnic, kolik jsme, otevřeme, podívejte se tady co na slavná
ODS, kolik, začala, to červené je zahájené stavby 2011 - 0, 2012 - 0 220 tady 800 m, 2014 - 0, takže jak jsme začínali, nic nebylo, nic neudělali, 13 let trvá stavba dálnice. Tady se podívejte, kolik zahájíme staveb dálnic, kolik budeme otvírat, takže jednoznačně priorita…


Václav MORAVEC, moderátor:
Znovu konstatuji, že ta data.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Co se týká toho půjčování, my si půjčujeme samozřejmě. Já jsem napůjčoval za negativní úroky asi 15 % státního dluhu, ale problém je v tom dneska, že Česká národní banka dává komerčním bankám 2 % p.a. a za eura, Evropská centrální banka nedává žádné peníze, ale ještě ty komerční banky musí platit, tudíž my samozřejmě děláme operace, na kterých vyděláváme, ale za eura za negativní úrok si ministerstvo financí nechce půjčovat dlouhodobě, prostě nechce zkrátka spekulovat na ztráty kurzové, takže to děláme velice dobře, vydělali jsme plno peněz, takže já to rád panu Švejnarovi, my se vidíme občas, to vysvětlím a myslím, že byl u paní ministryně teď a mu to vysvětlila, ale my jsme se bavili o investicích a pán z ING jednoznačně potvrdil, že investujeme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, ještě abyste neinvestovali, ale jsou ta čísla na příští rok nižší než v roce letošním.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Jsou ta čísla nižší a pan Babiš, když se mu vždycky to číslo nelíbí, tak ho jako zpochybňuje, ale to jsou prostě fakta. Jsou za prvé nižší, ale hlavně, a to je nejhorší, ten podíl výdajů, jak na dopravní infrastrukturu, tak z celkových výdajů do investice je prostě nižší, než byl v době ekonomické krize. U té dopravy se podíváte na ten podíl výdajů, tak vy dosahujete nějakých pěti celých sedmi procent, dřív to bylo 7 a půl procenta. To jsou to jsou fakta, a to ukazuje, jaká je to vaše priorita, nulová. Nebyl jsem to já, byl to Nejvyšší kontrolní úřad, kdo konstatuje, že jste postavili 4 km dálnic, v době obrovského ekonomického růstu.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Teď jsem to vysvětloval.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Máte 6 let všechny klíčové infrastrukturní resorty, finance, místní rozvoj, dopravu. A podívejte na ty výsledky, šesté nejhorší silnice máme v evropských zemích, a tak bych mohl pokračovat A neděláte s tím nic. To je hazardování opravdu už i se zdravím lidí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Co můžete v rámci opozice, jestliže aktuální auditní zpráva, když se bavíme o zanedbávané infrastruktuře v této zemi, tak aktuální auditní zpráva evropské agentury pro železnice z auditu, který se uskutečnil letos v září a v říjnu, konstatuje, že bezpečnost na tuzemské železnici je, cituji, „řešena nedostatečně, především personálními kapacitami a kontrolami v provozu“. A vláda škrtá v Drážní inspekci a Drážním úřadu, ať už peníze, přibližně 4 000 000 a 10 tabulkových míst, jak vy z opozice, můžete tuto věc napravit, když se s ní nespokojeni?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Například můj kolega pan
poslanec Blaha navrhuje, aby se 4 miliardy přesunuly právě ve prospěch kapitoly 327 ministerstvo dopravy do Státního fondu dopravní infrastruktury, a tak bych mohl pokračovat. Ale to jsme u dalšího příkladu úplně katastrofálního výběru ministrů. Podívejte se na ty ministry dopravy, všichni byli za posledních 6 let za hnutí ANO, podívejte se, kam jsme se dostali.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Lepší být řidičem…


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Nestaví se dostatečně silnice a dálnice, říká to Nejvyšší kontrolní úřad, máme špatnou kvalitu silnic, říkají to všechny zprávy, které se toho týkají. Na číslech se vám dá ukázat, že nedáváte dost do ani dopravní infrastruktury, ani celkově do investic, a to je výsledek vaší vlády. Vy místo toho, abyste po šesti letech otvíral ty úseky a ukázal, co jste dokázal, tak říkáte jednou to bude, vyřešíme. Minulost je špatná, ale sám nemáte žádné výsledky. A už to začíná být opravdu vážné pro Českou republiku, bez dopravní infrastruktury se nikam nepohneme. A vy tam ani nejste schopni v době největšího ekonomického růstu dostat ty finanční prostředky, pak nejste schopni nic postavit. Podívejte se na to, jaké jste vybral ministry dopravy, vždyť to je ostuda.

Václav MORAVEC, moderátor:
Velmi stručná reakce.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Soustřeďte se.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já se soustředím celou dobu, ale nevím jestli vy.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Doba výstavby dálnice 13 let. Tady jste byli vy, 2011 nic jste nezahájili, 2012 nic jste nezahájili, 2013 - 800 m, 2014 nic jste nezahájili, tak co máme otvírat.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Kdybych vzal vaši logiku, tak za to mohly sociálnědemokratické vlády, ale já na tuhle logiku.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, 11, 12.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Však ano, říkáte 13 let, ale já na to nepřistoupím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, pojďme se ještě vrátit, pánové, ať to stihneme, pojďme se ještě bavit k tomu rozpočtu.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Vy se nedokážete zodpovídat z toho, co 6 let, toto jsou čísla, která nechcete slyšet.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, stavební zákon, věc, která by měla zrychlit.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Můžu ještě k tomu rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor:
S dovolením, pojďme ještě ke stavebnímu zákonu na závěr, protože budeme pokračovat ve druhé hodině Otázek. Vaše ministerstvo pro místní rozvoj nebo pod vedením hnutí ANO, chystá nový stavební zákon, nyní čelí kritice v souvislosti právě s přípravou nejen věcného záměru, ale i paragrafovaného znění, to známe od tohoto týdne, protože vstoupilo do meziresortního připomínkového řízení. Podle odborníka na správní stavební právo Petra Svobody z Právnické fakulty Univerzity Karlovy: Způsob přípravy nového stavebního zákona ukazuje, cituji, „na klientelismus a závažný střet soukromých veřejných zájmů, vládou schválený věcný záměr je v rozporu s legislativními pravidly vlády i podklady ministerstva pro místní rozvoj. Tato rozsáhlá reforma veřejné správy navíc není v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Zásah do stavebního zákona, respektive do postavení obcí a krajů je v rámci nového stavebního zákona selektivní, nesystémový a bezdůvodný. Změna závazných stanovisek na nezávazná, znamená právní nadřazenost stavebních úřadů“. Dojde podle odborníka Petra Svobody, také k rozsáhlé deregulaci ochrany přírody v chráněných územích a automatické povolení stavby po šedesátidenní lhůtě je závažným korupčním rizikem. Vy podpoříte v
Poslanecké sněmovně to připravované paragrafované znění.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Toto je bilance vlády, pokud jde.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste si také oblíbil grafy, já se vás ptám, pane
předsedo, jestli podpoříte.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Kam jsme klesli pod vládou hnutí ANO v tom stavebním řízení, katastrofa, 246 dní trvá u nás stavební řízení, průměrně a jsme na 157. na světě, a když ta vláda nastupovala, tak jsme byli na nějakém 65. a trvalo 120 dní tak, když má pan Babiš rád tu minulost a ty výklady, tak mu tady připomenu, kam to dovedli ve stavebním řízení. My s tím stavebním zákonem máme obrovské problémy. Přichází pozdě, dělá ho Hospodářská komora, pánbůh zaplať za to, když to nedokázala udělat vláda. Jsou tam věci, které jsou rozumné a jdou stejným směrem, jakým předkládáme návrhy my, to znamená digitalizace a do jisté míry i fikce souhlasu, i když ta fikce souhlasu je tam posunuta do špatné polohy. Ale co se nám třeba nelíbí a kde my vidíme obrovské riziko, je ten ústřední výbor stavebního řízení. Jak bych to nazval, ten centrální orgán, který je podle nás úplně zbytečný a nesmyslný a nechápeme, proč v tom stavebním zákoně je. Že je potřeba nový stavební zákon, je jasné, přichází navzdory všem slibům Andreje Babiše, přichází pozdě, napsala ho Hospodářská komora, ani to nedokázali napsat sami, ale teď jsou tam věci, které prostě jsou problematické.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže ho nepodpoříte.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
V této podobě ne, ale pozor, my uděláme všechno pro to, aby ten stavební zákon byl dobrý. Předložíme, už na tom pracujeme, předložíme pozměňovací návrhy a všechno, co je na něm dobré, zachováme a budeme se snažit třeba ten mega úřad, aby tam prostě nebyl, protože ten to celé jenom zhorší a samozřejmě vytváří podmínky pro korupční prostředí a ještě vám řeknu ten rozdíl.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, musíme končit. Rozloučit se s diváky jedničky, přepněte si už teď diváci jedničky na zpravodajskou čtyřiadvacítku, kde budeme pokračovat a pane premiére, vy jste spokojen jednou větou s tím, jak vzniká ten stavební zákon?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, ten vzniká teď, šel do meziresortu a samozřejmě já jsem není spokojen s tím, jak na tom jsme celosvětově, určitě a my jsme.

Václav MORAVEC, moderátor:
A s tím zákonem jste spokojen.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale já ten zákon bude mít tisíce připomínek, proč řešíme ten zákon, když ho ještě ani nemáme připomínky, nebylo to na koalici, nebylo to ani na vládě, takže ten zákon určitě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale i ten věcný záměr už na vládě byl a je tady kritizován právě za korupčnost, takže když jste protikorupční hnutí… Tak přepněte si, po stručných zprávách na čtyřiadvacítce pokračuje duel Andreje Babiše a
Petra Fialy. Lídrů dvou nejsilnějších politických stran v této zemi. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24, pokračujeme v duelu Andreje Babiše a Petra Fialy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Musí chodit premiér do sněmovny, když je poslanec? Jak dlouho má trvat parlamentní debata? V pokračování diskuse předsedy vlády a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy občanských demokratů
Petra Fialy.

mluvčí:
Někteří lidé inklinují k tomu, že hledají lidi a uskupení, která by přinesla nějakým způsobem snadná rychlá řešení. Jenže tato uskupení většinou nemívají zrovna demokratický charakter.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kam míří Evropa a kam míří demokracie? O proměnách starého kontinentu v diskusi předsedy zahraničního výboru senátu Pavla Fischera a bývalého zpravodaje Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, bývalého politického ředitele mise OSN v Kosovu Jolyona Naegele. Ještě jednou vám všem divákům zpravodajské Čtyřiadvacítky hezké nedělní odpoledne v první adventní neděli. Stále je tu jedinečný prostor pro diskusi. Připomínám, že hlavními hosty Otázek zůstávají premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Ještě jednou, pane premiére, hezké nedělní odpoledne. Vítejte na Čtyřiadvacítce.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě jednou vítám i předsedu občanských demokratů, jinak také místopředsedu Poslanecké sněmovny
Petra Fialu. I vám ještě jednou hezké nedělní odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor:
My jsme v první části skončili u stavebního zákona. Pane premiére, myslíte si, že to paragrafované znění tedy dozná výrazných změn, jestliže už se i proti věcnému záměru ohrazovaly kupříkladu protikorupční organizace?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To jsem rád, že o tom mluvíte, pane redaktore. Vy jste před chvílí mluvil o rekonstrukci státu. A víte, kdo je součástí toho autorského konzultačního týmu, toho kolektivu?

Václav MORAVEC, moderátor:
Tam je mnoho lidí. Tam jsou i úředníci ministerstva pro místní rozvoj, kteří se nakonec ohrazují proti tomu, jak vypadá to paragrafované znění…

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Frank Bold je součástí. To znamená, Rekonstrukce státu je součástí toho týmu. Tak jste si naběhl na vidle.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ne, nenaběhl, ale to neznamená, že je spokojena s tím paragrafovaným zněním.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Advokátní kancelář Frank Bold, jediná advokátní kancelář certifikovaná v České republice, jako B Corporation kombinující byznys přístup k odpovědnosti vůči společnosti. Má jeden z největších právních týmů v zemi s odborností na stavební právo a právo životního prostředí. Takže protikorupční organizace Frank Bold a Rekonstrukce státu je součástí toho týmu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Což ale neznamená, že je spokojena s tím, jak ten paragrafovaný text vypadá, pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vždyť jsme na začátku. Ještě to nikdo ani nepřipomínkoval. Nebylo to na vládě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste spokojen s tím, jestliže 1... Nejste spokojen?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Nejsem spokojen s tím, jak u nás trvá stavební řízení - 5,4 roků.

Václav MORAVEC, moderátor:
S tím paragrafovaným zněním, vy osobně jste spokojen?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale já jsem to nečetl, prosím vás.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak to máme výhodu my, co jsme ho četli.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já nemůžu číst tak dlouhé zákony. Já si myslím, že ten zákon. Ano, tady to mám, obsahuje celou řadu změn od procesních, zjednodušení projektové dokumentace, místo 49 razítek bude jen jedno, až po změny v soudním přezkumu a kompletní digitalizaci. S ním všichni souhlasí a není proti tomu v podstatě žádná kritika. S čím mají všichni problém je pojmenované problémy současné takzvaně spojeném modelu státní správy a samosprávy. Řeknu příklad. Praha je systémově podjatá, co se týká okruhu. A víte, kdo to povoluje ten okruh? Úřad v Uhříněvsi. Tam jsou 2 úředníci, 2 úředníci. Ano, teď ta paní jedna tam byla někde na dovolené. Ano, takže se čeká na 2 úředníky. A to je ten nesmysl toho stávajícího stavebního zákona. A je pravda, že zkrátka 1 pokus byl v roce 2016. To dělala paní Šlechtová. To se jí vůbec nepovedlo, protože tam přidala jedno razítko, to přiznávám, to je špatně samozřejmě. Teď přichází revoluční návrh, který je na desítky let. Takže my si musíme i s ODS a ze všema, kteří jsou ve sněmovně. A já myslím, že ten cíl je jasný. Zkrátit stavební řízení, abychom nebyli na takovém ostudné místě v rámci světa. Já s tím souhlasím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, ale způsob kupříkladu, jedna z těch námitek k paragrafovanému znění zní, že úprava automatického povolení znamená jednostrannou privilegizaci zájmu stavebníka na úkor veřejného zájmu, či zájmu ostatních účastníků povolovacího řízení. To znamená, že ten současný návrh může být i v rozporu s ústavou.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Bude to předmětem. Ještě to nebylo ani legislativní radě vlády, prosím vás. Tak to je na začátku. Proč to hnedka kritizujete?

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože i věcný záměr nebyl na legislativní radě vlády, což je porušení legislativních pravidel. Přijímání zákonů této země, pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
To byl jen záměr.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale i ten má procházet legislativní radou.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
O tom nevím. Zeptám se.

Václav MORAVEC, moderátor:
Zeptejte se, protože to se dozvíte, že jsou porušována pravidla.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Stavební zákon, to je jedna z nejdůležitějších věcí, protože ta délka stavebního řízení, kam se mimochodem dostali pod vaším vedením, tak ta brání tomu, aby se třeba stavěly byty, snížily se ceny bytů. Abychom jezdili po slušných silnicích, a tak dál. Ale pan Babiš to nečetl, což mě mrzí, protože to je fakt zásadní zákon. A kdyby to četl, tak by věděl, jaký je rozdíl mezi tím, co navrhujeme my třeba v oblasti té fikce souhlasu závazného stanoviska a tím, co je v tomto zákoně. V tom je ten zakopaný pes. My jsme navrhli fikci souhlasu u těch doporučení těch jednotlivých úřadů, ale ne u toho konečného rozhodnutí. Vy jste to zamítli v Poslanecké sněmovně, protože to navrhla opozice. Teď je tam fikce souhlasu, která ale znamená, že u těch jednoduchých staveb by, když by ten úřad nic nevydal, tak by to stavební povolení platilo. To jde nad rámec zdravého rozumu, a to tam prostě nemůže zůstat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pokud by to tam zůstalo, tak vy byste se obrátili na Ústavní soud?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ne. Já doufám, že to tam nezůstane, protože to je tak nesmyslné, že až se tím bude někdo zabývat a doufám, že i poslanci hnutí ANO, tak to nezůstane. Ale všimněte si, co tady říkám, oni teď mají zájem spolupracovat, ale náš návrh v Poslanecké sněmovně prostě smetli ze stolu. Teď doufám v pátek, a to je nadějné, v pátek tam bude procházet novela zákona stavebního, která umožňuje elektronizaci toho stavebního řízení. My jsme to připravili. Domluvili napříč politickým spektrem, tak doufám, že tohle aspoň projde.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vždyť to děláme společně, pane předsedo.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Ano, a to je v souladu. Tak tu fikci souhlasu ne. A to je v souladu i se stávající, prosím, nechte mě domluvit. To je v souladu i se stávajícím stavením zákonem a může to být použito i do toho nového, protože ta digitalizace je naprosto zásadní věc. Mimochodem i pro zrychlení, ale taky i proto, aby tam neexistovalo podezření z nějaké korupce, nebo předpojatosti.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, heslem tý novely: je jeden úřad, jedno povolení, jedno razítko a jedno odvolání a jedna žaloba. A my budeme vnímat veškeré připomínky všech. Opozice, koalice všech, odborníků. Bude o tom velká debata.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Zatím jste předložili něco, o čem debata není.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale teďka je to v připomínkách. Proč to už řešíme, když se to bude ještě upravovat?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Protože je to důležité, protože je tam centrální úřad, který jde úplně proti duchu té reformy.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pane předsedo, budeme vnímat, co říkáte, věřte mi.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Tak to věřím a beru vás za slovo.

Václav MORAVEC, moderátor:
Další téma. Čekání na výslednou podobu skončilo. Evropská komise zaslala na konci týdne českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. V jarní předběžné auditní zprávě, která unikla do médií, Evropská komise konstatovala, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčka by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo výslednou podobu auditu okamžitě zveřejnit, jak říká v rozhovoru pro dnešní Otázky.

David ONDRÁČKA, ředitel české pobočky Transparency International:
Finální verdikt Evropské komise dorazil do Prahy. Má ho dneska Ministerstvo pro místní rozvoj. A je úplně jasné, že by ho měl okamžitě zveřejnit. Je to ve veřejném zájmu, aby se lidé podívali, co tam vlastně, jak to s panem premiérem dopadlo. Žádné tajení a tajnůstkaření by nemělo hrát roli. Prostě hraje se jenom o čas. Ministerstvo, zveřejněte to okamžitě a nečekejte na žádné překlady a kejkle.

Václav MORAVEC, moderátor:
Říká v rozhovoru pro dnešní Otázky ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Pane premiére, předpokládám správně, že je ve vašem zájmu, aby Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo ten audit co nejdříve?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Pane redaktore, já jsem se včera vyjádřil vaší televizi esemeskou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já žádnou televizi nemám.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
No České televizi. A bohužel jste to včera v 19 hodin v Událostech nezveřejnili celou moji SMS.

Václav MORAVEC, moderátor:
To si musíte vyřídit s redakcí zpravodajství, pane premiére.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já jsem napsal. Mám pouze informace z médií, že má audit dorazit do ČR. Do řešení auditu jsem nikdy nebyl nějak zapojen. Je to záležitost úředníků, konkrétně Ministerstva pro místní rozvoj. S předchozími závěry se Česká republika ani já osobně neztotožňuji a zásadně je odmítám. Je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon. Navíc úplně nesmyslně, když zákon lex Babiš, to je jejich zákon, byl namířen pouze proti mně s cílem vyštvat mně z politiky. Lex Babiš jsem dodržel. Postupoval jsem přesně podle něj. Vložil jsem firmu do svěřenských fondů a od začátku samozřejmě jde o akci, samozřejmě tady zkorumpovaná udavačská neziskovka Transparency Internacional, o akci bývalého náměstka ministra financí, toho času Piráta, díky kterému Česká republika přišla zcela nesmyslně a nenávratně nejméně 800 000 000 IT MMR. To je ten pán, který nás udal a přišli jsme o 800 milionů nevratně. A díky tradičním stranám jsme přišli nevratně o 30 miliard nevratně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Na co jsem se ptal, pane premiére?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Takže teďka samozřejmě, jestli se to zveřejní, nezveřejní. Já na to nemám žádný vliv. V každém případě to není definitiva.

Václav MORAVEC, moderátor:
Měl by ten audit být zveřejněn?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale to není otázka na mě. Já s tím nemám nic společného.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy jste premiérem České republiky a jste mužem, o němž se v tom auditu píše. Je ve vašem zájmu, aby byl co nejdříve zveřejněn, ta finální podoba?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já jsem premiérem, kterého se chtějí všichni tradiční strany zbavit. A pokud se to nepovedlo v Čechách, tak se to přeneslo do Bruselu.

Václav MORAVEC, moderátor:
Podívejte, vy tady jste mluvil v první části Otázek o konstatování Evropské komise, která se týká zdravotnictví o Šnajdrizaci a podobně. U Šnajdra vám to vyhovuje stanovisko.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já nekradu, já nejsem Šnajdr.

Václav MORAVEC, moderátor:
Počkejte! U Šnajdra to podporujete, když tady přijde....

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Co to má společného?

Václav MORAVEC, moderátor:
Protože to jsou dokumenty téže Evropské unie a Evropské komise, proto se vás ptám.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale to byl veřejný dokument a to je něco úplně jinýho. Ale já přece ten dokument nemám. Ještě jednu větu, že ta komise to teda dopracovala několik minut před tím, než skončila. Dneska už máme novou komisi. Dneska je 1. prosince, takže oni to ještě stihli tak asi, aby to vyhovělo ještě těm různým vlivům. Té auditorské mafii, kterou tam pan bývalý náměstek Ministra financí, teda můj, reprezentuje. To byl účelový audit, ano. Samozřejmě Česká republika se musí bránit, a to není moje věc. Já nejsem v tom nijak involvovanej.

Václav MORAVEC, moderátor:
Bylo by dobře, aby Ministerstvo pro místní rozvoj tu závěrečnou....?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Zeptejte se paní Dostálové, já nevím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ptám se vás, jako premiéra. Z vašeho pohledu bylo by dobré, aby...?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Já nevím, co je dobré. Já to neznám. Já nevím, jaký to má rozsah. Samozřejmě chápu, že byste to všichni potom řešili, jak jste řešili Čapí hnízdo, jak řešíte stále Babiše, abyste měli stále něco na stole.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tak jako řešíme jiné audity.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, řešíte především Babiše.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Z toho, co tady posloucháme, tak vyplývá, že Andrej Babiš o vládě nic neví a neřídí. To si dělají všechno jednotliví ministři. On za nic nemůžete.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Vždyť to je střet zájmů můj.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
To se netýká jenom tohoto, ale všeho ostatního i stavebního zákona. A kromě toho tady teda je nějaké celoevropské spiknutí proti jeho osobě. Když od toho odhlédneme, tak pravda je přece taková, že Agrofert čerpá peníze dotace národní, evropské, všechny. Že jste z tohoto hlediska ve střetu zájmů, a to je ten problém. A na vaši otázku jasně odpovídám. No, vzhledem k tomu, že se to týká premiéra České republiky, tak se to musí zveřejnit okamžitě. Měli by to všichni vidět a měli bychom vědět, co v těch auditech je napsáno.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Kdyby ODS nerozkradla celé naše hospodářství a nerozvrátila ho, tak bych nikdy do politiky nešel. Když jsem šel, protože mě nikdo neuplatil. Já nekradu a nikdo mě nemůže zkorumpovat, tak vadím. Proto se mě musíte zbavit.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Kdyby ODS neprovedla tuto zemi ekonomickou krizí, tak dneska nemáte ty příjmy státního rozpočtu. Prohráváte a likvidujete naši budoucnost. To je pravda.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pokud finální verze auditu potvrdí, že je český premiér ve střetu zájmů, měl by z toho podle ředitele Transparency International Davida Ondráčky vyvodit premiér odpovědnost. Jakou?

David ONDRÁČKA, ředitel české pobočky Transparency International:
Z toho tajení a nervozity je evidentní, že ten audit dopadl v neprospěch premiéra Babiše. Zdá se, že tedy komise potvrdí ten původní audit, a že to bude v jeho neprospěch. To znamená, že on vlastně poslední 3 roky veřejnosti v každém rozhovoru evidentně lhal, že neovládá Agrofert a média, že nějak nepřihrává dotace do vlastní kapsy, že není ve středu zájmu. A veřejnost je na to velmi citlivá. Tohle evidentně čte. Já si myslím, že to je takový korupční a dotační skandál nebývalý v pozici premiéra, že Babiš by neměl zůstat dál premiérem.

Václav MORAVEC, moderátor:
Říká v rozhovoru pro Otázky David Ondráčka. Pane premiére, vy vyvodíte nějaké závěry?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Zkorumpované udavače nepotřebuju komentovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nepotřebujete. A kde berete důkazy pro to tvrzení, že je zkorumpovaný udavač?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Protože bere peníze od státu, od ministerstev a dělá politiku. A bral peníze i od ODS, když údajně bojoval proti korupci na Českých drahách, když to tam Žaluda rozkrádal celé.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže když ministerstva mají nějaké dotační programy, tak ten, kdo požádá o dotační program českého ministerstva, tak je zkorumpovaný?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ne, on dostává peníze z Bruselu od OLAF.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vaše bývalé firmy také dostávaly dotační peníze z Bruselu a podobně. Vy jste také zkorumpovaný, nebo vaše firmy jsou zkorumpované?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Co to porovnáváte, prosím vás? To je nezávislá neziskovka, která je údajně transparentní, a která zkrátka dělá politiku a udává českého premiéra do Bruselu. A je spojen samozřejmě s lidmi, kteří mě chtějí odstranit z politiky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže nebude se z toho auditu nic vyvozovat?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Prosím vás, to není konečný audit, pokud já vím. Díky tradičním stranám jsme definitivně přišli o 30 miliard. Díky tomu udavači z Ministerstva financí o 800 000 000 IT systémem MMR nic se neukázalo. A teďka údajně možná, nevím, něco tam bude. Tak uvidíme.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Když bude Česká republika vracet ty peníze, tak kdo je bude vracet? Zaplatí to vaše firmy?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Česká republika je nebude vracet, protože Česká republika jednoznačně řekla, že právo je na straně České republiky. Vy chcete poškozovat Českou republiku?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já nechci poškodit Českou republiku. Já bych chtěl, aby vaše firmy to vrátily a nedopláceli na to čeští daňoví poplatníci.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Nebudou doplácet.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Tady se jasně ukázalo, že vládu řídit teda neumíte. Ale co umíte, je dehonestovat každého, kdo má jiný názor. S touto taktikou po 6 letech ve vládě už nemůžete...

Václav MORAVEC, moderátor:
Pojďme, když se bavíte o poškozování České republiky v zahraničí, tak 1 poslední věc se týká právě zahraniční politiky. Plánovaná cesta, která budí rozruch. Řeč je o chystané cestě předsedy Senátu Jaroslava Kubery z občanských demokratů na Tchaj-wan. Česká republika přitom s ohledem na politiku jedné Číny neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát. Čína totiž považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle. Má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco Čína pokračuje v režimu jedné strany. Expertní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu plánovanou cestu předsedy Senátu Jaroslava Kubery nad Tchaj-wan jednoznačně odsoudil. Ministr zahraničí Tomáš Petříček k tomu v sobotu poznamenal.

Tomáš PETŘÍČEK, ministr zahraničních věcí ČR /ČSSD/:
Skutečně na této úrovni je to výjimečné, že by takto vysoce postavený ústavní činitel cestoval na Tchaj-wan. Nicméně říkám, to rozhodnutí je na panu předsedovi. Vláda nemá nástroj, jak mu v tom zabránit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Sobotní slova ministra zahraničí. Začnu u vás, pane předsedo Fialo. Myslíte si, že by měl předseda Senátu Jaroslav Kubera tu chystanou cestu na Tchaj-wan odložit, respektive zrušit?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Je potřeba říct, že na Tchaj-wan jezdí naše delegace a není to v rozporu s tou politikou jedné Číny, kterou zastává Česká republika. Pan předseda Kubera má v úmyslu to naplánovat tak, aby navštívili jak Tchaj-wan, tak Čínu. A chce tím přispět jak k obchodním vztahům, tak podpořit aktivity České republiky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Myslíte, že ho do Číny pustí, když navštíví Tchaj-wan?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Pan předseda Kubera bude určitě přemýšlet nad tím nakolik ten jeho krok a ten úmysl, který je v zásadě správný z hlediska našich obchodních zájmů, nakolik to třeba bude muset přehodnotit, protože nevyjde tady ten jeho úmysl. Slyšeli jsme vyjádření pana ministra zahraničních věcí. Mně ještě připadá důležité, vždyť se tady schází pan prezident Zeman s předsedou Senátu, předsedou Poslanecké sněmovny, premiérem, ministrem zahraničí. Tam se jistě o tom mohou bavit a mohou zvážit, nakolik ta cesta je v zájmu České republiky, nebo není.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy myslíte, že je v zájmu České republiky?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Je to věc předsedy Senátu, nakolik ze své pozice vysokého ústavního činitele dodá těm našim obchodním zájmům na Tchaj-wanu důraz, na kolik to zase bude třeba v rozporu s tím, co jsou naše vztahy s Čínou. Já říkám jasně, já jsem mluvil s Jaroslavem Kuberou, ten jeho úmysl není poškozovat zájmy České republiky, nebo jít do nějakého konfliktu s našimi obchodními zájmy v Číně. Ten jeho úmysl je navštívit obě země. Nakolik je to reálné, uvidíme v příštích dnech.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane premiére, je na místě, aby prezident, respektive jeho expertní tým, odsuzoval plánovanou cestu druhého nejvyššího ústavního činitele země, který byl demokraticky zvolen?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
My jsme na tý poradě ústavních činitelů ohledně zahraničních cest se dozvěděli od pana Kuberu, on nás informoval, že má plán, a že bude vlastně první politik, který navštíví Tchaj-wan a potom pojede na Čínu. Nikomu se to ještě nepovedlo. Tak to je jeho cíl, aby se takhle proslavil. My jsme mu řekli, že to asi není vhodné, protože na té úrovní vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel, aby šel na Tchaj-wan, že to samozřejmě poškodí naše vztahy, a že to poškodí naše firmy. To už se taky děje. Tak je to na něm samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když s Tchaj-wanem nemáme daleko vyšší obchodní výměnu...

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Obchodní ne, investiční. Obchodní nemáme.

Václav MORAVEC, moderátor:
Máme. Tedy investiční výměnu, respektive investice.

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Obchodní máme podstatně vyšší, ale investiční ano. To je pravda. Ale zkrátka jsou nějaké zvyklosti a teďka tam byl pan prezident Macron a uzavřel 40 kontraktů. Bude tam stavět jaderné elektrárny, prodá Airbusy. Dělá byznys a samozřejmě naše firmy by taky chtěly dělat byznys. Máme tam Škoda Auto. Nezapomeňme, že tam Škoda Auto vyrábí auta.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy je podle vás dobře, že expertní tým prezidenta republiky odsoudil tu chystanou cestu?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ale expertní tým má nějaký názor. Já mluvím teďka za sebe, ne za expertní tým.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy máte názor, že by neměl Jaroslav Kubera na Tchaj-wan jezdit?

Andrej BABIŠ, premiér ČR /ANO/:
Ano. My jsme mu to řekli společně.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já bych uvítal, kdyby tyhle debaty mezi expertním týmem prezidenta, Ministerstvem zahraničí a vedením Senátu probíhaly tak, jak mají. To znamená ne v médiích, protože to pak jenom komplikuje tu zahraničněpolitickou pozici České republiky. A nemyslím, že to je šťastné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Já vám děkuji oběma, hlavním hostům dnešních Otázek, že přišli o první adventní neděli do České televize. Andrej Babiš, premiér a předseda hnutí ANO a
Petr Fiala, místopředseda Poslanecké sněmovny, lídr občanských demokratů byli hosty Otázek. Děkuji vám a těším na další diskusi.

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda ODS

Více o autorovi