Připustil bych jen antibyrokratickou revoluci
6. října 2016

Petr Fiala: Připustil bych jen antibyrokratickou revoluci

Klíčovým tématem nadcházejících voleb je podle předsedy ODS Petra Fialy otázka, zda Česko svou prosperitu projí. „Tato vláda přijala 30 tisíc nových státních zaměstnanců. Neinvestuje, což je v době konjunktury skutečně trestuhodné,“ říká v rozhovoru pro LN.


Jak přesvědčujete voliče, aby vhodili hlas právě ODS?

Snažíme se vrátit politice smysl, aby to nebyla jenom nějaká marketingová hra. Naše hlavní heslo je – zjednodušme to. Zjednodušme podmínky pro podnikání, daňový systém, byrokracii, abychom měli stát, který nám slouží. Základním středobodem našeho programu jsou pracovití lidé bez ohledu na to, jestli jsou to podnikatelé, zaměstnanci anebo třeba lidé, kteří chtějí žít v důchodu aktivně. Jsme advokáti živnostníků, malých a středních podnikatelů, protože tato vláda se zastává velkých firem.

Co kdybych opáčil, že se vláda o lidi stará, když přidává na platech úředníků, na důchodech a roste i počet zaměstnanců státu?

Dotkl jste se podstatného tématu těchto voleb. A sice jestli prosperitu, které se nyní těšíme, projíme. Jestli jí teď porozdáváme v nějakém momentálním navýšení platů vybraných skupin lidí, anebo se zaměříme na to, co je podstatné. Tedy abychom prosperitu využili k výstavbě dálnic, po kterých se dá jezdit. Abychom měli lepší vzdělání. Abychom se zbavili byrokracie, která nás dusí. Tato vláda přijala 30 tisíc nových státních zaměstnanců. Neinvestuje, což je v době konjunktury skutečně trestuhodné.

Jak by postupovala ODS, pokud by dnes byla u vlády?

Vytvořili bychom lepší podmínky pro podnikání. Tato vláda to nedělá. Zvyšuje místo toho minimální mzdu, klade na zaměstnavatele nové a nové povinnosti, jako kontrolní hlášení a EET, které něco stojí. Máme jeden z nejvyšších sociálních odvodů, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. To extrémně zhoršuje podmínky pro drobné podnikatele, aby vytvářeli pracovní místa. O 3,5 procenta bychom například snížili odvody za zaměstnance. Zrušili bychom kontrolní hlášení a EET. Jako konzervativec bych připustil jen jednu revoluci, a sice antibyrokratickou. Jako premiér bych ale především nikdy nedovolil, aby stát za rok narostl o sedm tisíc zaměstnanců.

V jakých krajích si nejvíce věříte v nadcházejících krajských volbách?

Velikou šanci máme ve čtyřech krajích, ale i jinde. Ilustruje to pestrost osobností ODS. Místopředseda Martin Kupka je dlouhodobě úspěšným starostou Líbeznice, kde i v nejtěžších dobách dosáhl 70procentního volebního výsledku. Jan Zahradník z jižních Čech byl ve své době nejoblíbenějším hejtmanem a lidé si ho pamatují. Je za ním čistý štít a obrovská zkušenost. V Plzni je to zase Martin Baxa, zástupce mladší generace, který ale už v komunální politice dokázal oslovit lidi. Věřím v úspěch i v Královéhradeckém kraji, kde máme Martina Červíčka. V jeho případě jde o člověka, který se s ODS spojil nově, protože věří tomu, co chceme pro Česko, a ví, čím jsme si jako strana prošli.

S jakými stranami jste ochotní spolupracovat?

Určitě budeme preferovat strany od středu doprava. Bude také záležet na situaci v daném kraji. Pro nás jako demokratickou stranu je důležité, jak budou vyjednávat naši krajští reprezentanti, samozřejmě po dohodě s centrem.

Je pro vás něco nepřijatelné?

Máme jediné tabu, a sice že nebudeme spolupracovat s KSČM. Je pro nás také podstatné prosazovat náš program. Nepůjdeme si sednout do koalice jen proto, abychom dostali post pro jednoho radního a nějaká místa ve výborech. Musíme ale počkat, jak rozdají karty voliči. Naposledy v komunálních volbách ve velkých městech se například ukázalo, že vůle voliče byla velmi rozdrobená. Často vlastně nešlo uzavřít jednoduchou koalici. Byli podivně slepené z řady subjektů. Ačkoli si myslím, že to pro politiku dlouhodobě není dobré, tak když to voliči budou chtít, tak to taky budu respektovat.

V řadě obcí, ale i na krajské úrovni se objevují lokálně působící hnutí. Myslíte si, že v letošních volbách tento trend ještě posílí?

Kdybych si to myslel, tak bych se nestal předsedou ODS, která má komplexní program a je zastoupena od celostátní politiky až po komunál. Tak to má být. Lidé mají garanci, co bude strana v jednotlivých situacích dělat. Podstatné je také to, že dokáže propojit krajskou a celostátní politiku. Kraje řeší otázku silnic II. a III. třídy, starají se o krajské nemocnice, mají na starosti střední školství a dohadují smlouvy na zajištění dopravy. Když se na všechna tato témata podíváte, tak ona do značné míry souvisejí s celostátní politikou. Proto je pro voliče určitě výhodnější, když dají hlas straně, která je zastoupena v parlamentu i na krajské úrovni.

Uvedl byste konkrétní příklad?

Jde o již zmíněné silnice II. a III. třídy. Sice patří krajům, ale pokud se v parlamentu přijme tak podivný zákon, jakým je takzvaná EIA, podle níž se fakticky nedá stavět, je to problém.

Jsou podle vás – coby profesora politologie – tyto volby něčím výjimečné?

Jsou zajímavé jak krajské, tak senátní volby. U nás nastala trochu nenormální situace. Na všech úrovních státu vládne levice. Buď sociální demokracie s komunisty, anebo s ANO. Od velkých měst až po Pražský hrad. Chceme přesvědčit voliče, že je potřeba moc vyvažovat.

Co byste označil za úspěch pro ODS v senátních volbách?

Obhajujeme osm mandátů z doby, kdy ODS byla v úplně jiné situaci a v zemi panoval zcela odlišný politický systém. Jdeme do voleb s kandidáty, kteří byli buď úspěšní mimo politiku, anebo je za nimi opakovaný úspěch v komunální politice. Těším se, že se co nejvíc z nich dostane do druhého kola. Předvídat výsledky senátních voleb však nikdy nešlo. Nechci se zavazovat k číslům. Pro nás bude úspěch mít co nejvíce kandidátů v druhém kole.

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda strany

Více o autorovi