ODS: Sociální bydlení musí být pouze pro ty, kdo se chtějí vrátit do normálního života
4. srpna 2016

ODS: Sociální bydlení musí být pouze pro ty, kdo se chtějí vrátit do normálního života

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do vnitřního připomínkového řízení zákon o sociálním bydlení. Nová legislativa zavádí obcím povinnost přidělit sociální byt potřebné osobě, stejně tak lze obec penalizovat za to, když tak neučiní. Občanští demokraté varují, že úprava znamená pro obce obrovské komplikace a zároveň nahrává těm, kteří na sociálních dávkách parazitují. Proto představili vlastní návrhy.

 
„Stát přehazuje zodpovědnost na obce, aniž by řešil financování. Není jasné, jakým způsobem budou zajištěni sociální pracovníci, když ani dnes není dost peněz na sociální služby. Sociální bydlení musí být nástroj, jak pomoci lidem postavit se na vlastní nohy. Má fungovat v kruhu. Tedy od noclehárny, přes azylové bydlení, tréninkové bydlení až k nájemním bytům na kratší a delší časové úseky. Měli bychom umožnit obcím, aby si pro nejrůznější typy sociální pomoci mohly pronajmout soukromé bydlení a být jakýmsi prostředníkem pro krátkodobé nájemní bydlení potřebných, kteří však žijí jako běžná společnost, především pracují,“ řekla expertka ODS pro sociální oblast Lenka Kohoutová.
 
„Zavazovat obce službou, kterou musí primárně zajišťovat stát, je pokrytecké. Kdo bude splněné sociální sliby vládní koalice platit? V době relativního dostatku rozpočtových prostředků se zdá, že obce vše finančně zvládnou, ale opak je pravdou. Povinnost navyšování platů úředníků, sociální bydlení, které starostům nařizuje a vnucuje vláda, nejsou důležitější než stávající povinnosti jako je zajištění chodu škol, místní dopravy, bezpečnosti obce, úklid odpadu a kvalitní komunikace, na které se nebude v budoucnu dostávat. Kdo slibuje, ať platí!“ uvedl Dan Ramzer, starosta města Frýdlant.
 
„Není možné, aby obce stavěly a rozdávaly byty lidem, kteří jsou často sociálně nepřizpůsobiví a nový byt zničí. To je hodně nespravedlivé. Stát má chránit opuštěné děti, seniory a zdravotně postižené. Sociální bydlení mají dostat ti, kteří se snaží vrátit do normálního života a postavit se na vlastní nohy. Sociální dávky, včetně dotovaného bydlení, musí být podmíněny prací a s výjimkou péče o opuštěné děti, seniory a zdravotní postižené musí být časově omezené. Stát by měl také zjednodušit vyplácení sociálních dávek, například sjednocením příspěvku a doplatku na bydlení. Ten by měl být vyplácen například u ubytoven maximálně ve výši 1 000 Kč na lůžko a měsíc,“ dodává Lenka Kohoutová.