Nenaplněním záměru vzniku Městské tržnice na Zelňáku přichází Brno-střed o 162.000 Kč měsíčně
2. listopadu 2015

Libor Šťástka: Nenaplněním záměru vzniku Městské tržnice na Zelňáku přichází Brno-střed o 162.000 Kč měsíčně

Městská tržnice Brno v bývalém Domě potravin měla zahájit již letos na podzim, její realizace je stále v nedohlednu. Městská část tak od letošního září přichází o téměř 162.000,- Kč měsíčně.

Již měsíc měla být dle plánu z minulého roku v provozu nová krytá tržnice v bývalé Domě potravin na Zeleném trhu. Nabízet regionální potraviny, ale i zahraniční speciality. V přízemí domu pak návštěvníky měla přivítat artová kavárna Pod Obrazy a hned vedle bistro se zdravou výživou a dětským koutkem. Novou pasáží se Brňané měli dostat ze Zelného trhu na nádvoří Staré radnice a ve druhém patře objektu pak rodinám s dětmi a třídám ze základních škol měl centrum Brna jako na dlani ukázat interaktivní model Brna. Do nejvyššího patra domu pak měly být přestěhovány některé kanceláře úřadu tak, aby se městská část mohla ukončit nájemní smlouvu k objektu Husova 8, který si nyní pro svoji činnost pronajímá od soukromého vlastníka za téměř 700 tis. Kč ročně. A v přízemí objektu mělo služby občanům Brna, ale i jeho návštěvníkům nabízet Informační centrum radnice s jedinou pobočkou Family Pointu v Brně, otevřenou do pozdějších večerních hodin i o víkendu. V podzemí měly také návštěvníkům sloužit opravené veřejné toalety.

Tím vším se loni přes půl roku zabývala celá tehdejší politická reprezentace Brna-střed. Pracovní skupina složená se zástupců všech klubů v zastupitelstvu, včetně opozičních, komise Rady městské části, Rada samotná a opakovaně také zastupitelstvo, které celý tento záměr využití bývalého Domu potravin schválilo. Na opravu objektu se v minulosti podařilo vyčlenit 39 mil. Kč.

Nové vedení Brna-střed však schválený záměr zastupitelstva dosud nenaplnilo, navíc v něm provedlo řadu změn, které znemožnily otevření Městské tržnice v letošním roce a budou dle dostupných informací znamenat podstatné prodražení obnovy celého domu. Nájemní smlouva s provozovatelem interaktivního modelu centra města byla radnicí ukončena, údajně na základě příslibu náměstka primátora Matěje Hollana, že ukončení bude kompenzováno finančním vyrovnáním či přidělením jiných prostor v městském domě. Radnice také nechala celý projekt obnovy domu upravit jinou architektonickou kanceláří, navýšila náklady na opravu na cca 50mil. Kč, ale bez finančního krytí v rozpočtu městské části. Nebylo dosud také zahájeno výběrové řízení na opravu a rekonstrukci domu. Je tedy nejasné, jak, kdy a zda vůbec hodlá současná koalice bývalý Dům potravin znovu otevřít pro veřejnost.

Radnice Brna-střed tak od letošního září přichází o příjem z pronájmu za každý měsíc ve výši 104.125,- Kč (celkové roční příjem z prvního roku nájmu měl činit 1.249.500,-Kč, z druhého roku 1.349.500,- a z dalších let pak 1.449.500,- Kč ročně) a zbytečně vydává částku takřka 58 tis. za pronájem budovy Husova 8 (ročně bezmála 700.000,-Kč). Celková tedy městská část přichází každý měsíc o cca 162.000,- Kč.

 

 

 

Historie schváleného vzniku Městské tržnice Brno:

 

  • Dne 30.3.2013 byl bývalým nájemcem předán MČ BS po ukončení užívání objekt Zelný trh 14-16 (bývalý Dům potravin).
  • Následně nechala MČ BS zpracovat stavebně technický průzkum budovy a studii budoucího možného využití tohoto objektu týmem studentů brněnských vysokých škol, která obsahovala výzkum veřejného mínění na vzorku 300 respondentů s cílem zjistit názory a preference občanů města na budoucí využití domu.
  • V závěru roku 2013 projednala Rada MČ Brno-střed vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu a doporučení plynoucí ze studie budoucího využití domu zpracované týmem vysokoškolských studentů a doporučila Zastupitelstvu schválit záměr obnovy předmětného domu a záměr pronájmu nebytových prostor v objektu s akcentem na realizaci Městské tržnice Brno, kavárenských, případně výstavních prostor.
  • Zastupitelstvo MČ Brno-střed dne 15. 1. 2014 schválilo záměr budoucího využití domu  - především vznik kryté městské tržnice a schválilo také záměr pronájmu prostor v domě, který byl následně zveřejněn během ledna a února 2014.
  • Vyhodnocení podaných nabídek provedla pracovní skupina, složená ze zástupců všech klubů v zastupitelstvu, tedy i opozičních. Výběrem vhodných uchazečů se zabývala opakovaně na zasedáních 27.2., 7.3., 12.3. a 19.3., 25.3. a 2.4. 2014.
  • Zastupitelstvo MČ Brno-střed dne 9.4.2014 napříč politickým spektrem souhlasilo s pronájmem 1.NP a 2.NP společnosti 4E Production, s.r.o za účelem realizace Městské tržnice Brno, prodejny zdravé výživy s dětským koutkem a kavárny „Pod Obrazy“ a s pronájmem 3.NP žadateli Lukáši Michalčinovi za účelem realizace Interaktivního modelu města Brna.
  • Následně proběhla jednání s vybranými uchazeči o podobě smluvních vztahů na pronájem předmětných prostor. Smlouvy byly schváleny v červenci 2014.

 

Na konci roku 2014 měla být vypsána veřejná zakázka na opravu a rekonstrukci domu. Od říjnových voleb, respektive ustavujícího zastupitelstva dne 19.11.2014 byl tento poslední krok, vedoucí k naplnění schváleného záměru v kompetenci nového vedení městské části. Stavební práce měly probíhat v průběhu jara 2015, během léta 2015 pak měly být prostory vybaveny ze strany nájemců a od 1. září 2015 měl být objekt otevřen pro veřejnost a měl začít plynout příjem z nájemného. Poslední krok však dosud současná koalice Brna-střed neučinila.

 

V Brně 2. listopadu 2015

Mgr. Libor Šťástka

Mgr. Libor Šťástka

předseda oblastního sdružení ODS Brno-město

Více o autorovi