Komentář k Výroční zprávě hospodaření ODS za rok 2014
27. března 2015

Komentář k Výroční zprávě hospodaření ODS za rok 2014

ODS v zákonném termínu odevzdá svou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014. Uplynulý rok byl z hlediska hospodaření strany zlomový. Přes všechny nepříznivé finanční a ekonomické okolnosti roku 2014 naše závazky po splatnosti ke konci roku činily 3,7 mil. Kč oproti 42 mil. Kč k 31. 12. 2013 (snížení o 38,3 mil. Kč tj. o 90 %).

Hospodaření ODS

ODS v zákonném termínu odevzdá svou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014. Uplynulý rok byl z hlediska hospodaření strany zlomový. Během krátké doby jsme se museli vypořádat s podstatným snížením státního příspěvku, naštěstí pouze dočasným snížením poskytnutých darů, financováním hned tří volebních kampaní a povinností uhradit závazky po splatnosti z minulých let. Přes všechny nepříznivé finanční a ekonomické okolnosti roku 2014 naše závazky po splatnosti ke konci roku činily 3,7 mil. Kč oproti 42 mil. Kč k 31. 12. 2013 (snížení o 38,3 mil. Kč tj. o 90 %).

Výkonná rada ihned po skončení voleb převzala kompetence i zodpovědnost za hospodaření ODS na všech úrovních (centrální, regionální i oblastní). Vedení ODS učinilo mnohé, i bolestivé kroky k dlouhodobému zlepšení našeho hospodaření (razantní snížení provozních výdajů, razantní snížení počtu zaměstnanců). Efekty těchto kroků se naplno projeví v roce 2015, kdy očekáváme kladný výsledek hospodaření v řádu desítek milionů korun. Díky spolupráci a pomoci mnoha členů a příznivců ODS jsme ekonomicky obtížné období zvládli.


Hospodářský výsledek

Celkové příjmy ODS v roce 2014 činily 143,1 mil. Kč (meziročně poklesly o 82 mil. Kč).

Celkové výdaje ODS v roce 2014 činily 195 mil. Kč (meziročně se je podařilo snížit o 43,5 mil. Kč).

Hospodaření ODS za rok 2014 skončilo ve ztrátě 51,9 mil. Kč. Zásadním způsobem se ovšem podařilo snížit závazky po splatnosti.

Z vedlejší činnosti strana v roce 2014 vytvořila zisk ve výši 8,3 mil. Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2014 činí 1,4 mil. Kč, z čehož na zálohách v roce 2014 bylo zaplaceno 1 mil. Kč.  Doplatek daně z příjmu za rok 2014 ve výši 0,4 mil. Kč bude uhrazen v zákonném termínu.


Podrobnosti

Nejvýznamnější náklady v roce 2014 nesla strana v souvislosti s evropskými, komunálními a senátními volbami (65,3 mil. Kč). Získali jsme 2 europoslance, 2 senátory, 260 starostů, 210 místostarostů a cca 3 000 zastupitelů.

Zásadní snížení závazků po splatnosti jasně dokumentuje fakt, že naše závazky platíme včas.

Strana získala v roce 2014 dary v hodnotě48 mil. Kč.


Úsporná opatření

V roce 2014 došlo k redukci zaměstnanců o více než polovinu (121 pracovníků k 31. 12. 2013 na 44 pracovníků k 1. 3. 2015) a s tím souvisejícím poklesem mzdových nákladů o cca 32,5 mil. Kč.

Došlo i k redukci provozních nákladů na provoz HK ODS (mimo jiné změnou sídla) o 10 mil. Kč ročně.


Rozpočet 2015

Pro rok 2015 je schválen rozpočet, který počítá s přebytkem25 mil.Kč. Výše uvedená úsporná opatření vedení ODS přinášejí v letošním roce očekávaný efekt. Máme k dispozici uzávěrku hospodaření Hlavní kanceláře ODS za první měsíce a zisk činí přibližně 4 mil. Kč.