Události, komentáře: Antigenní testy pro školy jsou ohroženy
30. dubna 2021

Martin Baxa: Události, komentáře: Antigenní testy pro školy jsou ohroženy

(ČT 24) Už v pondělí se do škol rotačně vrátí část žáků druhého stupně. Zatím ale jenom v sedmi krajích, kde je dobrá epidemická situace. Ve stejných regionech se otevřou taky školky pro všechny děti bez respirátorů i testování. Poslanci školského výboru Martin Baxa (ODS) a Karel Rais (ANO) se shodují na tom, že by bylo dobré využít pro testování ve školách PCR testy. Liší se ale v pohledu na to, zda budou mít školy dostatek testů antigenních. Baxa nedostatečné zásobování kritizuje, Rais věří, že dočasný výpadek pokryjí zásoby Správy státních hmotných rezerv. Oba poslanci byli hosty Událostí, komentářů.

Celý rozhovor s Martinem Baxou můžete zhlédnout na ČT24.

„Česko má nejdéle zavřené školy v Evropě, to rozvolňování je strašně pomalé,“ říká Martin Baxa (ODS). Uvádí, že byl vždy pro, aby se školáci do lavic vrátili za podmínek testování co nejdřív. Současné výsledky testů pak podle něj ukazují, že nejsou příliš velké riziko.

Další plán otevírání škol od 3. května přijde Baxovi nedostatečný. „Když se ve školách testuje, když je část učitelů naočkovaná, a kdy platí povinnost nosit roušky a respirátory, tak by se mohlo otevírat rychleji,“ myslí si Martin Baxa.

Distanční výuka podle něj nemůže plně nahradit tu prezenční, část dětí také zůstává například kvůli nedostatečnému technickému vybavení od distanční výuky odtržena, což je podle něj příliš velký dopad.


Přepis rozhovoru:

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Už v pondělí se do škol rotačně vrátí další žáci druhého stupně, zatím ale jenom v sedmi krajích, kde je dobrá epidemická situace. Ve stejných regionech se otevřou taky školky pro všechny děti, bez respirátorů i testování. O týden později, tedy od 10. května, se přidají taky žáci základních a mateřských škol v ostatních krajích.

Petr ARENBERGER, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/:
Pokud se nestane nic dramatického, ale myslím si, když sem nedorazí turisté z nějakých rizikových zemí, kteří by se rychle rozptýlili po celé republice, tak že by se nemělo nic dramatického stát.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Od 10. května vláda počítá s umožněním praktické výuky pro všechny studenty vysokých škol, ta je zatím povolená jen ve zdravotnických oborech. V těch ostatních smí na praxi jenom poslední ročníky. Studenti středních škol si budou muset ještě počkat. Do lavic se k teoretické výuce vrátí nejdříve 17. května. Podmínkou je ale incidence 75 případů na 100 000 obyvatel. Už od tohoto pondělí se na základních školách změní systém testování. Na prvním stupni budou testy už jenom v pondělí, druhý stupeň se bude testovat 2× ještě ve čtvrtek. Nově taky budou moci obdobně jako mimoškolní aktivity fungovat venku i dětské kroužky.

Pavla SVRČINOVÁ, hlavní hygienička ČR:
Dům dětí a mládeže, pionýr, skaut a podobně postavíme naroveň těm mimoškolním aktivitám, které povolujeme ve školách, takže je to řešeno, bude to návrhem na změnu mimořádného opatření.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A to je téma pro první 2 hosty. Vedle mě
Martin Baxa, místopředseda ODS a člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dobrý večer.

Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A na dálku zdravím Karla Raise z hnutí ANO,
poslance a místopředsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dobrý večer i vám.

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A s vámi začnou. Pokud jde o další rozvolňování ve školství, stojíte jako politik plně za kroky vlády, anebo se to ve vás bije? Protože jste taky pedagog a možná jste čekal větší rozvolnění?

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
V každém případě samozřejmě jsem čekal, že budeme mít možnost se setkávat se studenty výrazně častěji než doposud. Těch 26, 28 dní bylo relativně málo. A ta distanční výuka, sice je to náhrada, užitečná náhrada, ale je to jenom náhrada. Takže radši bych se s nimi setkával samozřejmě face to face.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Takže jak to mám číst, nebo jak vy čtete? Že lepší argumenty na vládě předložil pan Havlíček, zatímco pan Plaga není dobrý lobbista?

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
To není o lobbování, zčásti je to o lobbování. No prostě samozřejmě průmysl má větší sílu, i když je to o strategii, kterou by to vláda měla mít. Já doufám, že ji má, a ta by měla, v rámci té strategie bych samozřejmě upřednostňoval to školství. Ale myslím si, že se jde správným směrem, že to postupně se uvolňuje. Tam mně spíš vadí ty fotbalové prostě, ty kluby a tyhle záležitosti, takže já si myslím, že tam to se mohlo tam trochu ještě přiškrtit a preferovat větší prostě vstup těch školáků do škol. Ale to je záležitost samozřejmě hygieniků.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Nejen tedy vy, ale co tak pozoruji i kolem sebe, tak spousta rodičů zejména dětí na základních školách doufala, že ta rotace skončí úplně, alespoň na tom prvním stupni, protože ti rodiče taky už nemůžou. Tak mi řekněte, proč to nejde a za jakých podmínek by to tedy šlo? Mluvil jste o fotbalových stadionech. Nebylo třeba lepší počkat s obchody nebo službami dalších 14 dní, ale děti prostě do těch škol pustit?

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
My jsme zažili, řekl bych, ta starší generace zažila směnování, takže ta rotační výuka zas není něco tak mimořádného, co by tady spadlo z nebe. Takže tam si myslím, že tím dochází skutečně k omezení těch kontaktů mezi těmi jednotlivými skupinami žáků, i když je jasné, že odpoledne se to pak sejde stejně někde před domem a zase se to namíchá. Takže řešil bych to, já si myslím, že ta rotační výuka je relativně rozumné řešení v dané situaci, že tím dochází skutečně ke zmenšení těch kontaktů, i když uznávám, že jenom v jedné části toho dne.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Ano. Pane Baxo, vy jste se na Twitteru rozčiloval, proč fanoušci na stadion mohou, ale děti do škol pořádně ne. Co si myslíte o té rotační výuce? Protože na druhou stranu nemáme být rádi a nemáme jásat, že aspoň to než nic?


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem se na Twitteru nerozčiloval, že fanoušci mohou na fotbalové stadiony...

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Tak jste si posteskl.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Posteskl jsem si. A já jim samozřejmě přeju, aby na fotbalová utkání fanoušci mohli chodit. Ale o moc víc si přeju, aby mohli v mnohem větší míře chodit žáci do škol.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A kdyby tedy fanoušci nemohli na stadiony, tak si myslíte, že děti by do škol mohly, protože to jsou 2 000 000 dětí?


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já si myslím, že to takhle nejde propojovat dohromady. Česko má nejdéle zavřené školy v Evropě. To rozvolňování je strašně pomalé. A nikdy vlastně vláda nedoložila, proč se tak pomalu děje. My jsme už začátkem února požadovali jako AntiCovid tým koalice SPOLU 3 podmínky pro otevírání škol, a to jsou ochranné prostředky pro učitele, přednostní očkování učitelů a testování žáků. Postupně se to začalo nějak jako naplňovat, a když se 12. dubna, což byl mimochodem náš návrh, konečně školy otevřely, vláda nám ustoupila, tak se opravdu začalo s tím testováním, opravdu už byla v té době část učitelů naočkována. A ty zkušenosti za ty minulé týdny ukazují, že pravděpodobně nepředstavují opravdu školy pro šíření nemoci covid-19 nějaké velmi rizikové prostředí, a dá se to doložit čísly, které prezentoval třeba prof. Dušek. Já si myslím, že za těchto podmínek měla vláda mnohem rychleji školy otevírat, mělo se po těch třech týdnech, kdy se ukazuje, že ten výskyt covidu je nízký, mělo se přistoupit k omezení rotační výuky a k mnohem rychlejšímu otevírání škol. To, že se vlastně od 3. května otevřou školy teprve dohromady v sedmi krajích, že se to školy dozvídají s velkým zpožděním, že nevíme, kdy se budou otevírat střední školy, a nevíme ani, kdy se budou otevírat vysoké školy, a že se vlastně považuje za velký úspěch to, že se někde otevírá druhý stupeň základních škol, a to všechno v rotačním modelu, je podle mě malá ambice a našemu školství to prostě škodí.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Rastislav Maďar, epidemiolog, ale řekl toto: „Pokud bychom to pustili celé, tak se můžeme dostat do další vlny. Dětí jsou 2 000 000. Zhoršilo by to celý boj s pandemií.“ I přesto si myslíte, že byly uzavřeny školy zbytečně?


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já si myslím, že byly školy uzavřeny příliš dlouho, a hlavně za současné situace, kdy se opravdu ve školách testuje, kdy je významná část učitelů očkovaná, byť to šlo pomaleji, než my jsme chtěli, a kdy pořád platí povinnost nosit roušky a respirátory ve školách, tak si myslím, že by se mohlo otevírat opravdu rychleji. Jenom tady řeknu, jaké jsou statistiky těch testů. Bylo provedeno k 27. dubnu 2 000 000 testů. A jenom tisíc je pozitivních. A můžeme samozřejmě vést debatu o tom, jestli jsou ty antigenní testy dostatečně citlivé, ale i při snížené citlivosti těch testů, což říká prof. Dušek, se to prostě ukazuje tak, že to školní prostředí není tak nebezpečné, a proto si myslím, že se školy mají otevírat rychleji a mají se otevírat předvídatelněji, než se to děje v současné době. Prostě ta distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční, to je jeden důležitý argument. Dětem chybí sociální kontakty, děti prostě trpí tím, že se nemohou stýkat se svými vrstevníky a spolužáky. A v neposlední řadě tady máme také ne úplně malou část dětí, která zůstává pořád kvůli nějakým třeba sociálním znevýhodněním od té výuky odtržená, a to jsou příliš velké náklady na to, abychom si mohli dovolit luxus zadržet školy předtím tak dlouho uzavřené a teď je tak pomalu otevírat.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Pane Raisi, já bych k těm výsledkům současného testování, které tady zmínil pan Baxa, které tedy ukázalo, že z více než dvou milionů testovaných bylo jen něco přes 1 000 pozitivních, ještě přidala slova viroložky Hany Zelené pro iHNed.cz. Ta řekla: „A vy si myslíte, že ty děti seděly doma, že se s nikým nestýkaly? Navíc jejich rodiče chodili do práce, přesto se děti nenakazily. Ukazuje to, že oni v tom kolečku hrají minimální roli.“ Tak pokud školy nejsou až tak rizikové, navíc infekčnost se zvyšuje s věkem, tak proč třeba celou dobu teď jsou uzavřené školky? Neměly by se uzavřít rovnou napříč Českem, a ne jen v některých krajích?

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
V první řadě je potřeba říct, že zase ta data od těch hygieniků ukazovala na to, že školy jsou třetí největší ohnisko, takže ono to zas tak ideální nebylo. Po bitvě je každý generál, ale nebylo. Takže byl důvod, proč to, proč k tomu přistoupili hygienici tak, jak přistoupili. Dneska, já bych se vrátil ještě k tomu, je naočkovaných asi 9 % nebo něco přes 8 % učitelů nebo pedagogů, i nepedagogů. Ale v podstatě svým způsobem část toho učitelského sboru se taky bála v podstatě, aby nebyli nakažení. Čili to je ta minulá doba. Dneska je doba, kdy skutečně už máme výrazné množství jednak lidí, kteří jsou očkovaní, teď přijde několik milionů vakcín, čili se to zase urychlí, takže já si myslím, že teď je správná doba na to, aby se to otevřelo.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Pane Baxo, vy jste kroutil hlavou.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ne, já jsem kroutil hlavou nad tím, že pan profesor neuvádí úplně přesný údaj. Pokud v té skupině všech pedagogických a nepedagogických pracovníků v mateřských, základních a středních školách je zhruba 260 000 osob, tak dneska už, a to pan profesor neuvedl správné číslo, má první dávku 160 000 z nich. To znamená, i když my jsme chtěli, aby to očkování pokračovalo rychleji, tak každopádně prostě ta míra proočkovanosti učitelů už je poměrně vysoká, ukazuje se to i na těch statistikách, že i po otevření škol ten výskyt covidu mezi zaměstnanci škol je poměrně nízký. A znovu jenom navážu na ta čísla, o kterých vy jste mluvila, ten výskyt covidu v závislosti na tom, kolik se provedlo testů, i při snížené citlivosti, je nízký. Také si myslím, že se mnohem rychleji měly používat PCR testy ve školách. Stát to zatím brzdí a blokuje. Prostě, protože odmítá platit PCR testy zřizovatelům nebo těm školám, aby je mohly využívat byť, přestože jsou PCR testy přesnější, jsou šetrnější a může se testovat jenom jednou týdně...

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
No ale co kapacita laboratoří? Vždyť nevíme, jestli by to zvládaly.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
V současné době ne, ale to byla přece zodpovědnost státu, protože stát věděl, že PCR testování je lepší řešení ve školách z hlediska i rotační výuky, protože pokud by se PCR testovalo, tak by rotační výuka podle našeho názoru být nemusela. A ty kapacity se měly budovat. Koneckonců už začátkem února. Mimochodem v materiálu ministerstva školství se navrhovalo právě PCR testování ze slin a vláda před tím jako v mnoha případech zavřela oči. Já tím jenom chci dokumentovat jednu věc - pokud vláda tvrdí, že školství je priorita, tak to prostě pravda není. A je to obrovská škoda z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, i z důvodů nějakých dlouhodobých. Protože pokud máme mluvit o tom, jak budou ty děti dohánět to, co se během těch mnoha měsíců zavřených škol ztratilo, tak to bude trvat dlouhou dobu. Každý den, každý týden a každý měsíc, kdy děti nemohly nebo nemohou chodit do školy, to prostě v tom bude poznat. A já jsem přesvědčen o tom, že ten plán by měl být opravdu ambicióznější a ta opatření, která se dělají, ať už je to třeba testování, nebo očkování učitelů, tomu napomáhají. Já nekritizuji to, že se otevírají jiné části naší společnosti, prostě ekonomika tím velmi trpí, živnostníci byli velmi dušenI vládou v tom opatření, ale ty školy prostě představují v těch ochranných mechanismech za současné doby prostředí, které je relativně bezpečné a mohly by se děti vracet do školy dřív.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Pane Raisi, souhlasíte s tím, že způsob, jak dostat všechny do škol, jsou možná právě PCR testy? A vypadá to tak, že by nekvalitní antigenní testy mohly být nahrazeny právě PCR testy? A jak si vysvětlujete to, a to mě zajímá především, že nám ty testy antigenní pro školy docházejí? Vláda to podcenila nebo co se stalo?

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Já si myslím, že to nepodcenila. Jednak tady PCR testy jsou samozřejmě kvalitnější, to je obecně známý názor. Na druhou stranu asi ten antigen jako první signál také plní nějakou roli v tom procesu testování. A mě trochu na tom mrzí to, že pan kolega říkal, že vláda v podstatě nemá strategický cíl v podstatě dostat ty, zvládnout v tom školství nějak tu pandemii, protože když se podíváme, kolik finančních prostředků se tam investovalo do té distanční výuky, to, co nešlo 30 roků v podstatě, tak se tady vlastně za rok zavedlo, to byly ty projekty a podobně, které zkrachovaly a stály jenom peníze. A dneska v podstatě tady máme skutečně digitální výuku vlastně v plné šíři. Takže, mně se moc... Samozřejmě, že se některé věci dají vylepšit. To je evidentní, dá se víc používat ten PCR test, je to otázka financí, dá se dělat pooling, to znamená, že nebudeme testovat každé dítě, ale třeba nějakou skupinu dětí. To všecko se dá dělat s cílem snížit náklady a zvýšit tu pravděpodobnost toho odhalení toho viru. Ale myslím si, že se jde v podstatě správným směrem, a bavíme se jenom o tom, jestli se má jít rychleji nebo pomaleji. To je celý problém.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Ano, panu Baxovi se tady něco nelíbí... Tak prosím váš komentář.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ne, já jenom zase 2 komentáře. Přece, pane profesore, zdravím vás na dálku do Brna, přece nemůžete říct, že se jde správným směrem v PCR testování, když ta vláda prostě neřekla v současné době, že umožní PCR testy ve školách, to znamená, že bude hradit školám to PCR testování, protože bez toho to není možné. Zatím se hradí jenom levné antigeny. A stejně tak opravdu jako kroutím hlavou nad tím, že vláda, když říká pan profesor, že vláda nezanedbala zásobování antigenními testy, já jsem sám jako primátor zažil to, že...

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
No, a to mě právě zajímá. Jak to vypadá teď v Plzni?


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
My tento týden jako současně řešíme to, jestli jako ty testy budou, nebo nebudou státní. A současně já dávám pokyn svým školám a našim úředníkům, aby hledali nějaké alternativní zásobování, pokud by k tomu mělo dojít. My odmítáme to, aby stát nás hodil, na školy, na zřizovatele, města, obce a kraje to, že si máme najednou zajišťovat antigenní testy, když on sám nebyl schopen tu zakázku zajistit. To je prostě jako odsouzeníhodné. Současně jsme tlačeni k tomu, abychom nějaká náhradní řešení říkali. Protože epidemiologové, naposledy paní dr. Tachezy, expertka, členka skupiny MeSES, říká, že v současné době by bylo opravdu poměrně velké riziko, kdyby se zastavilo testování ve školách. Já vím, že ten názor na testování je různý, ale myslím si, že má-li být cena za to, že chodí většina dětí do škol, to, že se nějakou dobu ještě bude testovat, tak je to přijatelné. Prostě důležitější jsou děti ve škole. Ale prostě, když vláda najednou řekne, že ty testy nemá, a říká, že za 100 milionů testů pošle 180 tisíc, tak je to zoufalé.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Dobře, nechme reagovat pana Raise. Prosím pane Raisi.

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Jestli můžu, tak za prvé ten výpadek, žádný výpadek není. Buď ze Správy státních hmotných rezerv...


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Pane profesore, pardon, testy nejsou.

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Ale jsou k dispozici prostřednictvím té Správy státních hmotných rezerv, protože tam tyhle testy přijdou do škol. A do 17. května se stihne ta veřejná soutěž a budou tam miliony těch testů v podstatě nebo těch sad. Takže já si myslím, že to... Jako nemůžu ručit, že na všech školách jsou. Možná někde je nějaký výpadek, ale v podstatě systémově je to zařízené tak, že z té státní správy jsou uvolněné ty testovací sady. To je asi 185 000. A potom a v té době se v podstatě udělá nebo probíhá to výběrové řízení, takže 17. května by tady měly být miliony těch testovacích sad, takže zatím já mám tyhle informace.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Jenom kratičce doplním. Pane profesore, já jsem fakt omlouvám, ale nemáte pravdu. Prostě školy nemají od 10. května zajištěné testy. Vy mluvíte o 17. květnu, říkáte, že zakázka dopadne dobře. Ona je vypsaná, ale nikdo neví, jak dopadne. My se prostě nemůžeme spoléhat na to, že se ty testy najednou jako objeví a spadnou z nebes. Já jenom říkám, že je to prostě strašný hazard s tím, aby se děti mohly postupně vracet do škol. To já na tom jako zásadně kritizuju. Samozřejmě bych si přál, aby ty antigenní testy byly kvalitnější, samozřejmě bych si přál, aby se mohlo PCR testovat. Ale prostě vláda se na to vykašlala. Ta zakázka jako nedopadla dobře a my teď čelíme těmhle vážným problémům. Když prostě chceme, aby se děti vrátily do škol…

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Ještě nechme reagovat pana Raise, prosím.

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Základní funkcí té Státní správy hmotných rezerv je asi mít ty zásoby, ty rezervy. Od tamtud budou puštěny testy, které jsou určeny, prioritně byly určeny pro státní správu a kterých je relativně dost, takže se v podstatě se vlastně tímhle způsobem i vypomůže. Znovu říkám, já nemůžu ručit, jestli všechny školy mají, ale ten systém by tady měl fungovat, teď by měla přijít náhrada. Jakási rezerva, a pak by, předpokládám samozřejmě, že to výběrové řízení skončí dobře, pak by měla přijít taková ta celková, ta hlavní dávka. Takže možná nějaký výpadek bude, to nemůžu ručit, že ne, ale ten systém je nastavený a ty školy ukázaly, když ministerstvo školství prokázalo, že v podstatě, když ty testy jsou, tak jsou schopni je v průběhu jednoho dvou dnů dostat na místo určení, to znamená do škol. To je prostě realita.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Rozhodně je ještě co řešit. Možná se ještě u podobné diskuse několikrát potkáme. Pánové, děkuju vám, že jste přišli, zdravím vás, na shledanou.


Martin BAXA, poslanec a místopředseda strany /ODS/:
Díky za pozvání. Na shledanou, hezký večer.

Karel RAIS, místopředseda školského výboru PS PČR /ANO/:
Díky, na shledanou. Díky.

Martin Baxa
místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor

Více o autorovi