Anticovid tým: Učitelé i žáci musí znát podmínky a harmonogram maturit. Vyzýváme ministra Plagu, aby je představil
12. ledna 2021

Anticovid tým: Učitelé i žáci musí znát podmínky a harmonogram maturit. Vyzýváme ministra Plagu, aby je představil

(www.ods.cz) Členové AntiCovid týmu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pokládají situaci žáků maturitních a závěrečných ročníků středních škol za složitou, nezaviněnou, ačkoliv ale nikoliv za neřešitelnou. AntiCovid tým je přesvědčen o tom, že i v době pandemie je naprosto nutné zachování přiměřené úrovně maturitních, resp. závěrečných zkoušek. Oceňujeme enormní nasazení učitelů a pedagogických pracovníků, nicméně je zapotřebí, aby jim podalo ministerstvo školství podalo pomocnou ruku.

AntiCovid tým proto vyzývá ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, aby:

 

 1. MŠMT nejpozději do 25. ledna 2021 poskytlo středním školám manuál pro průběh 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro absolventské ročníky. Vyzýváme ministra a vládu, aby školám nařízením ministra stanovili při využití § 67 odst. 2 školského zákona výuku a hodnocení žáků absolventských ročníků pouze v maturitních předmětech, resp. oblastech, které se dotýkají maturitní či závěrečné zkoušky. Vyzýváme MŠMT, aby zvážilo případnou úpravu uvedeného ustanovení školského zákona ve stavu legislativní nouze tak, aby se na jisto stanovilo, že toto je možné bez žádosti či doporučení lékaře.
   
 2. nejpozději do 10. února 2021 seznámil střední školy s harmonogramem a podobou maturitních, resp. závěrečných zkoušek v závislosti na jednotlivých stupních systému PES.
   
 3. v rámci ochranných opatření systému PES vláda umožnila ve 4. stupni úplnou skupinovou výuku maturitních předmětů ve 4. ročníku. A v 5. stupni umožnila skupinové konzultace za přísných epidemiologických opatření.
   
 4. připravil konkrétní řešení pro praktické zkoušky na odborných školách, kde žáci větší část roku 2020 praktickou výuku reálně neabsolvovali, a seznámil s nimi příslušné SŠ.
   
 5. aby vláda směrem ke zřizovatelům škol jasně stanovila nepřípustnost nařizování pracovní povinnosti žáků absolventských ročníků SŠ.