2. prosince 2020

AntiCovid tým trvá na zrušení absurdních opatření v maloobchodech, návratu mediků do škol i zlepšení testování a umožnění návštěv v domovech důchodců

(www.ods.cz) AntiCovid tým složený z odborníků za ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se shodl na dalších společných návrzích pro řešení současné krize. Všechny požadavky opět zástupci týmu doručí také ministru zdravotnictví Janu Blatnému.

Trváme na zlepšení systému testování v domovech důchodců i umožnění návštěv

Stát musí udělat maximum pro to, aby zabránil zavlečení nákazy do domovů pro seniory. AntiCovid tým vítá možnost plošného testování přímo v domovech, byť přišlo mnohem později, než bylo potřebné a nemohlo již naplnit preventivní účel. Nicméně plošné testování všech seniorů nepokládáme za úplné řešení. Žádáme vládu, aby testovala systematicky také ty, kteří mohou přinést nákazu onemocněním covid-19 zvenčí – zaměstnanci, dobrovolníci, návštěvy. Plošné periodické testování všech klientů pobytových zařízení sociálních služeb nepovažujeme v dlouhodobém horizontu za efektivní a v řadě ohledů je pro ně zbytečně stresující. Žádáme vládu, aby do týdne představila dlouhodobý plán testování v sociálních službách, v němž přihlédne i k prodělané nákaze klientů v některých zařízeních. Sociální kontakty a styk s rodinou jsou klíčové pro zachování duševního i fyzického zdraví všech seniorů. Vítáme, že vláda již návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb za dodržení přísných hygienických opatření umožnila. Je ale nutné, aby vláda v rámci systému PES upřesnila, jaký typ návštěvy bude v aktuálním stupni v domovech pro seniory povolen a za jakých podmínek.

Vzdělání nesmí jít na druhou kolej. Podporujeme nasazení studentů zdravotnických oborů až od čtvrtého stupně PES

Blíží se zkouškové období, studenti by se tedy měli především připravovat na nadcházející zkoušky. Nicméně v rámci nouzového stavu jsou nasazováni do nemocnic. Jsme přesvědčeni o tom, že systém PES by studenty měl nasazovat pouze ve 4. a 5. stupni. Proč? Studenti nemohou donekonečna suplovat zálohy v nouzovém stavu. Lékařů i zdravotnických profesí je v našem systému zoufalý nedostatek. Musíme tedy udělat vše pro to, aby se studenti vrátili do škol, mohli úspěšně dostudovat a vrátit se do zdravotnických zařízení jako zaměstnaní profesionálové. Jsme přesvědčeni, že řada studentů bude i bez tohoto nařízení ochotna pomoci dobrovolně. Plně podporujeme tvrzení rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, který vyjádřil obavu z toho, že vinou pracovní povinnosti v nemocnicích nezbývá studentům než odložit nějakou povinnost stranou. Jsme přesvědčeni, že o jejich vzdělání jít nesmí.

Doporučujeme snížení prostoru na jednoho zákazníka na 10 metrů čtverečních. Malé obchody nejsou ohnisko nákazy

Jsme zásadně proti nové vlně restriktivních opatření, která by vedla i jakémukoliv ohrožení fungování živnostníků, malých provozoven a obchodů. K nesmyslnému smazání rozdílu v opatřeních mezi malými obchody a supermarkety už došlo. Nicméně malé obchody stále tahají za kratší konec. Přitom z dat nevyplývá, že by snad šlo v jejich případě o místa, kde vznikají ohniska nákazy. Doporučujeme vládě snížit prostor na jednoho zákazníka ze stávajících 15 metrů čtverečních na 10 metrů. Vláda musí výrazně posílit preventivní opatření, tedy především trasování a testování. Trasování i následné testování musí proběhnout do 24 hodin a bylo ve všech případech hrazené a možné i bez vystavené žádanky.