Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Simona Nesvadbová

předsedkyně místního sdružení

Jaroslav Chaloupka

místopředseda místního sdružení

Kristýna Žejglicová

pokladnice místního sdružení

Martin Drexler

člen místní rady

Jiří Pour

člen místní rady