Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Pavel Malina

předseda místního sdružení

Simona Nesvadbová

místopředsedkyně místního sdružení

Kristýna Žejglicová

pokladnice místního sdružení

Ivan Juliš

člen místní rady

Jakub Žák

člen místní rady