Volební program MS ODS Vítkovice
31. srpna 2022

Volební program MS ODS Vítkovice

PRIORITY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

1.

Zvýšení prestiže obvodu, moderní obvod.

Realizaci systémových opatření na zvýšení prestiže obvodu, rozvojem vzdělávacích zařízení, širší spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Restrukturalizaci Mírového náměstí, ale také schůdné chodníky, dostatek parkování, otevřená hřiště, lepší služby občanům, chytrá řešení pro život v obvodu a udržování čistoty považujeme za jednu z naších hlavních priorit.

2.

Bezpečnost a ochrana pořádku.

Zlepšení v zajištění pořádku a bezpečnosti občanů ve spolupráci s městskou policí i policií ČR je vždy jedním z hlavních bodů volebního programu.

3.

Lepší vzdělávání pro úspěšný život.

Dostatečné kapacity škol, kvalitní vzdělávání dětí.

4.

Méně byrokracie, více svobody.

Méně vyhlášek, opakovaných formulářů, méně zákazů, příkazů, požadavků při vyřizování na úřadech.

5.

Podpora prostředí a podmínek podnikání.

Máme eminentní zájem o zachování a rozvoj podnikání v našem obvodě.

Jsme připraveni pomoci místním podnikatelům v krizových dobách snížením nájemného či jinými úlevami i podporami v kompetenci obvodu.

6.

Sociální oblast.

Za samozřejmost považujeme nejen podporu fungování Domu s pečovatelskou službou na ul. Lidická, ale rovněž prohloubení spolupráce s Domy důchodců Sluníčko na ul. Syllabova a Magnolie na ul. Sirotčí ve Vítkovicích. Stejně jako i např. Klubu seniorů apod.

7.

Volnočasové aktivity.

Podpora sportovních a kulturně společenských spolků i vytváření prostor pro jejich realizaci.