Pavel Kolář

místopředseda oblastního sdružení
předseda místního sdružení