Bc. Hynek Hanza

Povolání: senátor, 1. náměstek primátora města Teplice
*1977

Náměstí Svobody 2
415 95  Teplice

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Jsem rodákem z Teplic, absolventem Gymnázia Teplice a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Před nástupem do aktivní politiky jsem pracoval jako ředitel realitní kanceláře. Od roku 2010 pracuji ve  funkci 1. náměstka primátora Statutárního města Teplice.

Teplice i celý náš kraj pro mne vždy byly, jsou a budou místem mého srdce, mého života, mé rodiny nehledě na úhlu pohledu občana či zastupitele. Ústecký kraj je takový, jací jsou lidé v něm žijící. Nevěřím na dary z hůry či spasitele, kteří nám slibují lepší zítřky. Žádný politik, zastupitel či hejtman nemá tu moc učinit lidi šťastnými. Avšak má tu moc spoluutvářet prostředí a podmínky, které lidem nebudou házet klacky pod nohy, budou jim otevírat nové obzory a příležitosti, povzbudí jejich zdravý rozum a aktivní přístup k životu.