18. září 2018

Volební program Svinov

10  PRIORIT  PRO  NÁŠ  OBVOD

 

KANALIZACE  SVINOV  JIH

Realizace projektu „Kanalizace Svinov jih“

Na území vymezeném ulicemi Axmannova , Bílovecká , Polanecká a tokem  Porubky.

 

REGULACE  TOKU  MLÝNKA

Vyčištění, zprůchodnění a přizpůsobení toku Mlýnky.

 

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ

Vybudování dopravního hřiště a budovy zajišťujicí rozšíšeření zázemí pro školicí místnosti a učebny, technické místnosti , šatny sportovců .

 

SPORTOVNÍ  AREÁL

Vybudování sportovního zázemí základní školy.  Výstavba atletického oválu, víceúčeového hřiště, přesun fotbalového hřiště a tenisových kurtů a nahrazení novým povrchem.

 

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÁ HALA

Vybudování sportovní a společenské haly na místě bývalé Sokolovny.

 

ŘEŠENÍ  DOPRAVY  A  PARKOVÁNÍ

Pokračování V řešení zamezení parkování vlakových cestujících v obytných zónách. Regulace dodržování rychlosti na páteřních ulicích Nad Porubkou, Polanecká a Bílovecká. Řešení parkování Jižních Avahů.

 

OBŘADNÍ  SÍŇ  NA HŘBITOVĚ

Vybudování nové obřadní síně včetně rozšíření hřbitova.

 

ODHLUČNĚNÍ  RUDNÉ

Pokračovat v projektu odhlučnění Rudné.

 

DOPOJENÍ  A  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST  DUBÍ

Zajištění druhého dopravního příjezdu a zvýšení frekvence hromadné dopravy.

 

MODERNIZACE  BYTOVÉHO  FONDU

Modernizace a navazující zkvalitnění bydlení v rámci bytového fondu MOb Svinov.

 

Štítky:
Program MS 2018