Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marek Bor

předseda místního sdružení

Václav Kožený

místopředseda místního sdružení

Olga Borová

pokladnice místního sdružení

Marek Jakubík

člen místní rady

Jan Víška

člen místní rady