Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA

člen regionální rady
místopředseda místního sdružení