Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Václav Kožený

předseda místního sdružení

Marek Bor

místopředseda místního sdružení

Olga Borová

pokladnice místního sdružení

Karel Mika

člen místní rady

Jan Víška

člen místní rady