Pražská ODS: Tunel Blanka nebude určitě zprovozněn 2. prosince!
19. listopadu 2014

Pražská ODS: Tunel Blanka nebude určitě zprovozněn 2. prosince!

Podle dokumentů, které uvádíme v příloze tohoto prohlášení, bylo již v průběhu měsíce října jasné, že tunelový komplex Blanka nikdy nemohl být otevřen 2. prosince roku 2014. Jednalo se pouze o politickou proklamaci konkrétního politika, který se snažil zviditelnit před komunálními volbami.

 
Předseda pražské ODS Filip Humplík k tomu poznamenal: „Na začátku října tohoto roku bylo zřejmé, že ani jeden z účastníků stavby nepočítá a ani nikdy nepočítal s otevřením tunelu v termínu 2. prosince 2014. Jediným platným dokumentem v této věci je harmonogram z kontrolních dnů, který počítal s dokončením tunelového komplexu v prvním čtvrtletí roku 2015. Musel to vědět jak náměstek Nouza, tak celá Rada hl. m. Prahy.“
 
Pražská ODS opakovaně upozorňovala na to, že opoždění uvedení do provozu Blanky je způsobeno zejména manažerským selháním na straně vedení města.
 
„Jedním ze základních problémů je fakt, že město nebylo schopno vyřešit problémy spojené s výstavbou řídicího centra. Město nebylo od ledna do května tohoto roku schopno objednat práce na realizaci řídicího centra Blanky. Jde o jakýsi centrální mozek řídící dopravu v tunelu. Dle našich informací z kontrolních dnů byl termín zprovoznění odložen právě kvůli tomu, že město bezdůvodně odmítalo práce objednat a nevydalo ani pokyn k zahájení instalace velínu. Tento pokyn byl vydán až v květnu, přičemž ČKD Praha DIZ žádalo o povolení na zahájení prací od ledna tohoto roku a vždy upozorňovalo, že od data objednání bude potřeba 9 měsíců na dokončení díla (3 měsíce na výrobu komponentů a 6 měsíců na montáž a zkoušky),“ uvedl předseda pražské ODS Filip Humplík.
 
Hlavním důvodem zpoždění stavby je ale samozřejmě přerušení výstavby a soudní spor s Metrostavem, který byl důsledkem špatného řízení projektu a alibismu vedení města. Pětiměsíční přerušení stavebních prací způsobilo, že Metrostav nemohl včas a řádně předávat stavbu, a to znemožnilo zkoušky hlavního větracího a řídicího systému.
 
Dá se tedy doložit a shrnout, že původní smluvní termín uvedení Blanky do provozu – duben 2014 byl posunut minimálně o rok a to kvůli hrubým manažerským chybám vedení města. Blanka je tak nejen jednou z největších staveb ve střední Evropě, ale rozhodně jedinou, kde investor nemá kontrahován a pomocí penále garantován žádný termín konce stavby.