Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Pavel Kašpar

předseda místního sdružení

Zdeněk Putna

místopředseda místního sdružení

Aleša Kymličková

pokladnice místního sdružení

Jana Choutková

členka místní rady

Miroslava Lazarová

členka místní rady

Klára Soukupová

členka místní rady

Petr Vyskočil

člen místní rady

Radek Weber

člen místní rady