Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Zdeněk Putna

předseda místního sdružení

Miroslava Lazarová

místopředsedkyně místního sdružení

Aleša Kymličková

pokladnice místního sdružení

Václav Chamas

člen místní rady

Jana Choutková

členka místní rady

Pavel Kašpar

člen místní rady

Michal Rožec

člen místní rady