volební program pro město Ústí nad Labem

30. srpna 2022
volební program pro město Ústí nad Labem

Vzhledem k časové náročnosti dotačních projektů je volební program ODS je sestavován s časovým přesahem jednoho volebního období.

Zajistíme Ústí lepší budoucnost:

 • Aby se stalo evropským městem pro život x skutečnou krajskou metropolí.
 • Aby se stalo příjemné pro občany, lákavé pro turisty a vstřícné pro podnikatele.
 • Aby se v něm lidé cítili bezpečně.
 • Abychom ho měli rádi a byli na něj hrdí.

Naše cesta pro Ústí jako města s lepší budoucností

1. Základním pilířem lepší budoucnosti je správně fungující školství

Proto:

 • navýšíme investice do oprav městských mateřských a základních škol;
 • navýšíme kapacitu mateřských školek;
 • zajistíme lepší spolupráci mateřských, základních a středních škol a univerzity ve městě;
 • budeme pomáhat školám řešit nedostatek pedagogických i provozních pracovníků.

2. Rozvoj Ústí se neobejde bez větších investic

Proto:

 • zajistíme funkční územní plán tak, aby bylo možné budovat nová parkoviště, opravovat infrastrukturu a flexibilně řešit aktuální potřeby občanů města;
 • zajistíme výstavbu druhé ledové plochy v blízkosti zimního stadionu;
 • podpoříme důležité investice v ZOO;
 • vybudujeme potřebnou infrastrukturu u jezera Milada pro spokojenost všech návštěvníků;
 • v rámci bytové politiky podpoříme developerské projekty;
 • zvýšíme atraktivitu lokality výletního zámečku Větruše (např. vybudováním in–line dráhy mezi stromy) tak, aby Ústečané měli důvod tuto lokalitu opakovaně navštěvovat;
 • připravíme komplexní studii revitalizace Vaňova jako důstojné vstupní brány do města Ústí nad Labem;
 • vybudujeme pro občany moderní přepážkové centrum v prostorách bývalé jídelny atria na Lidickém náměstí - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy – vše na jednom místě;
 • na vhodné lokalitě vybudujeme alespoň jeden moderní velkokapacitní parkovací dům, který snese označení car tower.

3. Všichni chceme žít v bezpečném městě

Proto:

 • zajistíme personální posílení městské policie;
 • posílíme rozpočet městské policie a zajistíme nový koncept fungovaní MP v Ústí nad Labem tak, aby bylo více strážníků v ulicích; bezpečné centrum je pro nás naprostou prioritou;
 • podpoříme vznik dalších služeben městské policie;
 • výrazněji podpoříme aktivity prevence rizikového chování ve školách;
 • rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém do dalších lokalit;
 • posílíme dopravní bezpečnost na rizikových komunikacích;

4. Záleží nám na čistém vzhledu města

Proto:

 • změníme systém úklidu, provedeme optimalizaci systému úklidu ve městě, aby bylo město každé ráno čisté;
 • zeleň na Mírové náměstí patří – budeme instalovat dostatek přenosných květníků a zajistíme výsadbu nových stromů;
 • vyřešíme „díru“ vedle Paláce Zdar; zintenzivníme jednání s majitelem; kolem staveniště vybudujeme dočasnou „zeď“, jejíž plochu nabídneme školám jako výstavní prostor a místním umělcům pro street art; část ponecháme pro „vzkazy majiteli staveniště“;
 • rozšíříme kontejnerová stání pro popelnice.

5. Město potřebuje nový přístup k sociální politice

Proto:

 • podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé a perspektivní;
 • budeme podporovat neziskové organizace, které prokazatelně pomáhají sociálně slabým;
 • zavedeme systém prostupného bydlení, např. v lokalitách Předlice a Mojžíř;
 • podpora magistrátních jeslí;
 • zavedeme systém stipendií města pro vysokoškoláky z UJEP;
 • vybudujeme seniorské bydlení v městském objektu v ulici Hoření – s pečovatelskou službou a hlavně větší bezpečností pro seniory. Využijeme přitom moderní technologie – distanční pomoc, telemedicínu, domácí bezpečnostní systémy apod.;
 • budeme působit na naše zákonodárce, aby konečně došlo k zastropování celkové sumy sociálních dávek na rodinu.

6. Město potřebuje funkční dopravní systém a moderní infrastrukturu

Proto:

 • budeme ve větší míře pokračovat v opravách komunikací a chodníků;
 • omezíme tranzitní dopravu centrem města;
 • podpoříme rozšiřování parkovacích míst v jednotlivých obvodech;
 • podpoříme další rozvoj cyklostezek;
 • využijeme stavby vysokorychlostní trati k vybudování autobusového terminálu s moderním informačním systémem MHD, ČD a příměstské dopravy (DÚK);
 • rozšíříme systém inteligentních označníků na zastávkách MHD směrem z centra města do periferií. Jejich výhodou bude solární napájení, takže budou autonomní, nezávislé na aktuální energetické situaci;
 • budeme nadále podporovat vodíkovou mobilitu v ústecké MHD.

7. Podpora udržitelné energetiky

Proto:

 • město musí reagovat na situaci na trhu s energiemi, a to včetně snižování emisí;
 • vytvoříme pozici hlavního energetika, který bude odpovědný za energetické úspory, využití energetického potenciálu střech na veřejných budovách a bude připravovat koncepty snižování energetické náročnosti města a jeho organizací;
 • vyměníme stávající výbojky za moderní a úspornější LED u veřejného osvětlení v celém městě;
 • ve spolupráci s THmÚ prověříme možnost využití super – horkého geotermálního vrtu jako potenciálního zdroje geotermální energie pro město;
 • budeme usilovat o posílení vlastnických práv v představenstvu SVS a. s. tak, aby město jako druhý největší akcionář mohlo více ovlivnit cenu vody pro své občany.

8. Město budoucnosti musí přitahovat turisty z blízkého i dalekého okolí

Proto:

 • vytvoříme funkční PR ke zviditelnění města po celé ČR;
 • zefektivníme spolupráci města s novináři a médii v oblasti propagace cestovního ruchu;
 • podpoříme rozšíření nabídky ubytování v okolí Ústí nad Labem;
 • zlepšíme spolupráci s podnikateli v oblasti cestovního ruchu;
 • zefektivníme informační systém pro turisty v Ústí nad Labem i jeho okolí.

9. Moderní město je městem sportu, kultury i oddechu ve volném čase

Proto:

 • budeme pokračovat v rekonstrukci Kulturního domu, zejména vyměníme vzduchotechniku a opravíme malou scénu v budově B;
 • získáme pro potřeby Domu dětí a mládeže budovu gymnázia na Severní Terase a postupně ji zrekonstruujeme;
 • budeme podporovat sport, především v oblasti aktivit dětí a mládeže;
 • pomůžeme sportovním i kulturním organizacím s hledáním sponzorů;
 • zasadíme se o rozvoj zoologické zahrady, aby splňovala požadované standardy;
 • podpoříme kulturní akce ve městě;
 • zahájíme systémovou podporu mladé kreativity, tj. budeme podporovat tvorbu mladých ústeckých umělců napříč širokým spektrem jejich zájmu;
 • budeme usilovat o splavnění Labe, aby byl oživen život na řece a zajistíme vybudování volnočasových míst u řeky s půjčovnou loděk, paddleboardů apod.