Ing. arch. Josef Havlíček

Povolání: důchodce, architekt
*1938

Politická příslušnost: ODS