Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Pěnička

předseda místního sdružení

Rudolf Farský

místopředseda místního sdružení

Jiří Šída

pokladník místního sdružení

Rostislav Beneš

člen místní rady

Iveta Malá

členka místní rady

Iveta Mečířová

členka místní rady

Jan Pokorný

člen místní rady