Rudolf Farský

místopředseda místního sdružení
člen kontrolní a revizní komise
zastupitel města