Rudolf Farský

místopředseda kontrolní a revizní komise
zastupitel města
místopředseda místního sdružení