Ing. Jiří Šída

člen regionální kontrolní a revizní komise
pokladník místního sdružení