Volební program Radvanice a Bartovice

31. srpna 2022
Volební program pro MOb Radvanice a Bartovice

Vážení občané Městského obvodu Radvanice a Bartovice. Rádi abychom vám představili volební program, který jsme sestavili na základě rozhovorů a diskuzí s vámi, občany našeho obvodu, ve kterém všichni společně žijeme.

Kandidujeme proto, abychom pokračovali v započaté práci a náš obvod Radvanice a Bartovice dále zvelebili a zkvalitnili. Jsme ochotni pracovat pro náš obvod a věnovat jeho rozvoji svůj čas i energii.

Máme dostatek zkušeností s řízením obvodu i dostatek znalostí ze svých profesí, které rádi zúročíme pro vás všechny, kteří zde žijete, vychováváte své děti, pracujete.

Máme za to, že jsme vytvořili kvalitní a odpovědný program, který se budeme snažit splnit beze zbytku.

Výrazně podpoříme pokračování výstavby kanalizace v našem obvodě.

Budeme intenzivněji pokračovat v podpoře oprav chodníků, budování nových cest i cyklostezek a rekonstrukcí stávajících vozovek.

Je pro nás prioritou, aby byl vždy a včas zajištěn pořádek a úklid v obvodě, aniž by občané byli nuceni na nedostatky upozorňovat.

Nadále usilujeme, aby byla dostavěna prodejna potravin a smíšeného zboží v Bartovicích.

Budeme nadále usilovat o další opatření ke zlepšení životního prostředí, snižování prašnosti a omezování zdrojů znečištění.

Nadále budeme podporovat činnost zájmových spolků a dětských aktivit.

Chceme stále zvyšovat bezpečnost občanů, ochranu jejich majetků, zřizováním dalších bezpečnostních kamer.

Chceme, aby náš obvod byl krásný a čistý. Budeme dále podporovat další estetizaci veřejného prostoru, výsadbou květin, keřů a stromů.

Samozřejmě myslíme i na seniory, péči o ně a nutnost rozšíření kapacity domova pro seniory. Budeme prosazovat rozšíření domácí péče pro seniory.

Děti jsou naše budoucnost. Nadále budeme podporovat zkvalitnění školství a mimoškolské aktivity dětí a mládeže.

Energii budeme věnovat také kultuře i podnikání.

Chceme řešit nedostatek restauračních zařízení.

Budeme spolupracovat a podporovat naše sportovce.

Vážení občané,

tento volební program můžeme realizovat pouze v případě, že ve volbách získáme vaši důvěru a výraznou podporu.

Chcete-li, abychom pokračovali v započaté práci našich předchůdců a přejete-li si, aby obvod Radvanice a Bartovice vzkvétal a všem nám se zde dobře žilo, neváhejte na hlasovacím lístku označit křížkem celou volební stranu č. 3.

Děkujeme!

Kandidáti ODS Radvanice a Bartovice – občané, kteří mají rádi náš městský obvod.