Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Karel Hanzlík

předseda místního sdružení

Miroslav Knotek

místopředseda místního sdružení

Irena Farníková

pokladnice místního sdružení

Jan Fleischner

člen místní rady

Sabina Krejčí

členka místní rady