Radnice podpoří obnovu památky
11. prosince 2020

Lukáš Herold: Radnice podpoří obnovu památky

(Pětka ) Až jeden milion korun poskytne městská část Praha 5 na obnovu nedávno požárem zničeného pravoslavného kostela sv. archanděla Michaela. Rozhodlo o tom vedení pátého obvodu na návrh místostarosty pro kulturu Lukáše Herolda (ODS).

Radní Prahy 5 rovněž rozhodli, že formou finančního daru ve výši 50 tisíc korun se městská část připojí ke sbírce, kterou vyhlásilo hlavní město. Na transparentním účtu byl k datu uzávěrky tohoto čísla necelý jeden milion korun. „Požár, který zničil kostel svatého Michaela v zahradě Kinských, napáchal z historického hlediska škodu nevyčíslitelných hodnot. Památka desítky let patřila k nejvýznamnějším pamětihodnostem Prahy 5, proto je naší povinností se přihlásit nejen ke sbírce vyhlášené Prahou, ale hlavně participovat na následné obnově památky,“ sdělil místostarosta Herold. Vyzývá proto všechny spoluobčany, aby se i v této nelehké době ke kroku radnice připojili a podpořili městem vyhlášenou sbírku. „Za podporu všem již nyní děkuji.“

Záměr radnice Prahy 5 věnovat na obnovu zničené památky až milion korun musí ještě schválit zastupitelstvo. V případě, že se tak stane, chystá se městská část oslovit Magistrát hlavního města Prahy a vyzvat ho k jednání o formě participace na obnově historicky ceněné památky. „Od hlavního města nyní potřebujeme, aby vyčíslilo škody, které požár na kostele svatého Michaela zanechal. Od toho se pak bude odvíjet konkrétní částka, kterou magistrátu jako naši pomoc nabídneme,“ vysvětlil místostarosta.

Kostel sv. archanděla Michaela byl dřevěný pravoslavný chrám postavený ve druhé polovině 17. století v obci Velké Loučky. Ta se dnes nachází na území takzvané Zakarpatské Ukrajiny. V roce 1929 byl rozebrán a převezen do zahrady Kinských a stal se součástí sbírek Národopisného muzea. Kostel byl postaven v bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Od roku 2008 kostel užívala Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, respektive Rumunská pravoslavná církev.

Lukáš Herold

Lukáš Herold

místostarosta MČ Praha 5
místopředseda OS ODS Praha 5

Více o autorovi