Jak je to s Pustkoveckým údolím?
27. září 2018

Jak je to s Pustkoveckým údolím?

Město Ostrava ve spolupráci s městským obvodem Poruba (!!!) připravují zásadní proměnu Pustkoveckého údolí pod názvem „Revitalizace Pustkoveckého údolí“. Přestože se jedná o akci na území našeho obvodu, naše stávající rada plní pouze roli pozorovatele. Na naše opakované dotazy, jak to vypadá s projektem, kdy nám bude něco předloženo k vyjádření, vedení Pustkovce odpovídá, že to dělá město a že ještě nic není hotové.

V pondělí 24. 9. 2018 se konalo poslední zasedání pustkoveckého  zastupitelstva  v tomto volebním období.  Informace o tom, co se  děje na našem území, byly strohé, o Pustkoveckém údolí  ani slovo. O to více překvapilo usnesení rady ze středečního zasedání  26. 9. 2018 (č. usn. R791/79), kdy rada projednala žádost projektanta AGPOL, s.r.o o vyjádření k akci  „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ a souhlasila pro potřeby správních řízení s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení pro investiční akci „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ investora  statutární město Ostrava, dle předložené dokumentace ze dne 3.9. 2018.

Co z toho plyne?

Rada měla k dispozici celý projekt, ale zastupitelstvu ani stavební komisi nic nepředložila. Můžeme se tak dočkat nemilého překvapení, jakého se nám dostalo např. s Komunitním centrem Všichni spolu nebo  s dolní Pustkoveckou, kdy jsme mohli a měli něco ovlivnit  a dát připomínky, ale  rada žádné nedala a souhlasila s předloženými projekty bez jakýchkoliv připomínek.