Milan Balabán, předseda místního sdružení

ODS sídlo