Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Křiváček

předseda místního sdružení

Ondřej Nováček

místopředseda místního sdružení

Martina Hurychová

pokladnice místního sdružení

Jan Navrátil

člen místní rady

Pavel Zub

člen místní rady