MUDr. Petr Křiváček, MBA

místopředseda oblastního sdružení

Životopis

MUDr. Petr Křiváček, MBA je celoživotní Pražan, žil v Praze 4, nyní přes třicet let žije v Praze 11. Studoval Gymnázium Sladkovského nám. na Praze 3, poté UK Praha – Fakultu dětského lékařství. Poté ještě absolvoval MBA na Auburn University. Pracuje jako kardiochirurg v Nemocnici Na Homolce. Je ženatý a má 3 děti. Kromě rodiny se také rád věnuje svému čtyřnohému příteli. 

Do politiky vstoupil proto, že mu není lhostejné, co se u nás děje. Nechtěl pouze kritizovat, ale aktivně přispět ke zlepšení v místě, kde žije a vychovává svoje děti. Do ODS vstoupil v roce 2001, protože je založením pravicově smýšlející člověk. 

Vzhledem ke svému vzdělání a zaměření se věnuje sociální a zdravotní politice. Chce, aby stárnoucí obyvatelé Prahy byli se systémem zdravotní péče spokojení. Podílí se na dotvoření systému sociálních služeb v Praze 11 tak, aby jejich kapacita stačila zájmu o tyto služby. Chce, aby Praha 11 nebyla jen průjezdním místem při cestě do Brna, místem, kam lidé chodí za nákupy či zde pouze přespávají, ale místem, kde mají mnoho volnočasových aktivit a dostatek zeleně. Zkrátka kde se jim dobře žije.

Jeho prioritou na MHMP by byla oblast sociální a zdravotní. Chtěl by dokončit síť domů pro seniory. Dále by chtěl dotvořit síť ambulantních specialistů a praktických lékařů.

Jeho nejoblíbenějším místem je Krčský les, nedaleko kterého bydlí a hojně ho navštěvuje.

Jeho největším koníčkem je práce. Dalším koníčkem je politika. Když chce relaxovat, rád sportuje, ať už na lyžích, na kole, při tenise nebo při pěší turistice. Rád cestuje, miluje Šumavu a Španělsko. 

Jeho snem je, aby děti vyrůstaly v krásné prosperující zemi, na kterou by byly hrdé.